Tillbaka

Projektet Varje förälder i Österbotten

Förbundet har finansiering för ett treårigt projekt (2018-2020) där syftet är att hitta nya vägar och sätt för skolan eller daghemmet att kommunicera med föräldrar. Projektet är förlagt till Österbotten där projektledare Petra Högnäs och projektplanerare Linda Björkgård kommer att pilotera nya verksamhetsmodeller med både föräldraföreningar, skolor och dagis under läsåret 2019-2020. Mera om projektet Varje förälder