Tillbaka

Meningen med föreningen i coronatider

20.11.2020 I skrivande stund har vi precis avslutat våra regionträffar. De är träffar där styrelsemedlemmar i föräldraföreningar runtom regionerna träffas för att nätverka och inspireras av varandra. Fem av sju höll vi som planerat, en onlineträff öppen för alla ersätter de två inställda.
Höstens tema är meningen med föreningen. Temat blev aktuellt efter möten, diskussioner och funderingar med pilotföreningar i vårt projekt. Många föreningar hade höga ambitioner och ville mycket, men kände sig samtidigt lite vilsna när idéerna skulle omvandlas till konkret verksamhet. Hur ska man avgöra vad man ska satsa på, och måste man alltid göra som man gjort tidigare, var också frågor som kom upp.
Då plockade vi fram stadgarna för att kontrollera vad som faktiskt är meningen med föreningen. Det är varken tråkigt eller krångligt att göra så, tvärtom definierar stadgarna vilka vi är, vad vi ska göra och utgör ramen för verksamheten. Efter det kan vi ta i tu med det inspirerande arbetet att fundera på hur det ska se ut i praktiken.
När det i höst blev dags att åka ut till regionerna fick temat ett oundvikligt tillägg – i coronatider. Meningen med föreningen är den samma i coronatider, men verksamheten kan behöva anpassas för att bli coronakorrekt.
Under regionträffarna har vi spånat kring verksamheten i den fiktiva Hem och Skola-föreningen Ugglan. I Ugglan är allt möjligt. Den enda begränsningen är coronaepidemin och de konsekvenser den har. Det kom tydligt fram att mycket av den verksamhet som planerades under kvällarna krävde lite resurser i rena pengar. Intressant, men kanske inte så överraskande. Den mänskliga resursen kan många gånger vara föreningens starkaste resurs. Att till exempel hålla möte eller kaffepaus online, att hålla klassvisa möten utomhus eller att skicka videohälsningar på sociala medier kostar inget och är enkla att genomföra. Det ger kanske inte alla lika mycket som en fysisk träff, men det ger mer än ingen träff alls och vi kan också på det sättet peppa varandra att orka lite till.
Därför kändes det trist att höra att rätt många föräldrar långt inne i oktober inte bjudits till något föräldramöte alls. Speciellt tråkigt är det för föräldrar till stadieväxlare som nu ska bekanta sig med en helt ny skola.
I fall skolan inte bjuder in till möte uppmanar vi nu föreningarna att ta initiativ till möte med skolan. För en dialog med skolan och bjud in rektor till ett föreningsmöte för att diskutera vad vi tillsammans kan göra. Vad tillåter våra lokala restriktioner oss att genomföra, vad behöver vi göra annorlunda för att kunna lära känna varandra och ta till vara all den potential som finns i ett gott samarbete och känsla av sammanhang? Den delen av föräldraverksamhet är alltför viktig och värdefull för att helt prioriteras bort just nu.


Petra Högnäs
Projektledare för Hem och Skolas projekt Varje förälder.