Tillbaka

Föräldramöte eller Netflix?

6.3.2020

Rubriken är provocerande, men ändå helt relevant. För många människor är tid en bristvara och man väljer noggrant hur man använder den. Dessutom finns det så mycket idag som konkurrerar om vår tid. Ett exempel är det enorma uppsving av streamingtjänster som under senaste år blivit en del av mångas vardag.

De flesta skolor och daghem ordnar några föräldramöten per läsår. De motsvarar tidsmässigt ungefär några avsnitt av favoritserien på Netflix. Inte så mycket om man fördelar tidsanvändningen för föräldramöten över ett helt år, eller hur? Men frågan är vad man ska välja. Ska man prioritera den egna fritiden, jobbet eller tiden tillsammans med barnen, familjen och vänner, eller är det viktigast att delta i ett möte på skolan eller dagis?

Nyligen handlade en diskussion bland föräldrar runt ett kaffebord om föräldramöten. En upplevde möten som infomöten under vilka man tar upp sådant som lika bra kunde förmedlas via Wilma. En annan lyfte fram att det inte ges möjlighet att diskutera med vare sig lärare eller andra föräldrar under mötet. Förväntningen på föräldramöten är både att bli informerad om sådant som är på gång i skolan eller daghemmet, men också att få diskutera med lärare och andra föräldrar.

De allra flesta av föräldrarna deltar ändå gärna i möten (enligt Föräldrabarometern 2018), men en stor del upplever att föräldramöten inte möjliggör interaktion och diskussion. En del föräldrar anger tidsbrist som orsak till att inte delta i möten. Tidsbristen är lätt att förstå i ett samhälle där det finns så mycket annat att välja mellan. För oss som jobbar för samarbetet mellan skola eller dagis och föräldrar, är det viktigt att förklara varför föräldramöten behövs än idag trots att info och kunskap kan fås via andra kanaler. Möten behövs för att möjliggöra gemenskapen och dialogen i alla dess nyanser som kommer fram när man möts ansikte mot ansikte.

//Linda Björkgård