Tillbaka

Plan för samverkan

10.2.2019

Förra veckan körde vi gång arbetet i en av våra pilotskolor. I Cronhjelmskolan i Larsmo jobbar man redan aktivt för ett gott samarbetet med hemmen. Nu har skolan kommit med i projektet för att ytterligare fokusera på samverkan med föräldrarna.

Efter en inledande föreläsning med temat Föräldrar som resurs jobbade personalen i grupp och funderade bland annat på frågor som varför det är viktigt att ha ett fungerande samarbete med föräldrarna och vad man ska göra för att föräldrarna ska känna sig delaktiga, har vi en tydlig och enhetlig linje då det gäller föräldrasamarbetet. Vad gör vi redan som fungerar bra, vad kan vi utveckla.

Personalen i skolan var entusiastiska och fulla av iver att sätta i gång med arbetet. Alla var de rörande överens med Jensen&Jensen som menar att ”Den viktigaste orsaken för pedagoger och föräldrar att samverka är att det gynnar det enskilda barnets välbefinnande, utveckling och lärande.” (Professionellt föräldrasamarbete)

Målet med skolans deltagande i projektet är att skolans personal tillsammans med föräldraföreningen ska utarbeta en handlingsplan för hur föräldrasamarbetet vid Cronhjelmskolan ska se ut. Under projektets gång har skolan möjlighet att testa på olika metoder och skriva och justera sin plan. Inom projektet kommer vi att jobba fram certifikat till skolor som vill bli familjevänliga och Cronhjelmskolan är nu en av de första skolorna som får vara med och utarbeta sin egen plan för att så småningom kunna anhålla om ett ”familjevänlig skola” -certifikat.

Cronhjelmskolan i Larsmo har 283 elever i årskurserna 7 – 9.

//Petra