Tillbaka

Föreningar på dagis, september 2019

Bästa ordförande/sekreterare,
Här kommer samlad information från Förbundet Hem och Skola som kan vara till nytta och inspiration för föreningsverksamheten under det nya läsåret.

Dela gärna med dig informationen i föreningsbreven
Syftet med föreningsbrevet är att ta upp aktuella frågor som gynnar föreningsverksamheten och de enskilda föräldrarna i er förening. TIPS: Ta gärna upp innehållet i föreningsbrevet som ett ärende under styrelsemötet så att alla i styrelsen vet vad som är på gång och vilka ärenden som berör er verksamhet. I det här brevet presenterar vi Dagisbarometern och de regionala Hem och Skola 50 års träffar som är öppna för alla intresserade föräldrar.

Dagisbarometern
Hur ser föräldrar med barn i småbarnspedagogiken på verksamheten på dagis? Vad är viktigt, vad är bra och vad kunde utvecklas? Besvara frågorna i Dagisbarometern och sprid informationen till alla föräldrar på ert dagis. Alla enskilda föräldrars erfarenhet och åsikt behövs! Kan du medverka till att länken till undersökningens webbplats puffas på dagisets eller er förenings webbplats/FB-grupper eller e-postlistor så gör det gärna. Syftet med Dagisbarometern är att få konkret inblick i hur föräldrar tänker och tycker. Svaren behandlas anonymt.

TILL DAGISBAROMETERN

Bland dem som deltar i undersökningen och vill delta i utlottningen lottar vi ut 4 st presentkort till lippu.fi, á 100 €. Undersökningen stängs 30.9.

Dagis börjar – Välkommen!
Vi har ett nytt material som riktar sig till föräldrar vars barn skall börja på dagis. Vad är bra att tänka på och känna till på förhand? Materialet kan spridas fritt i elektronisk form; Dagis börjar – Välkommen!

I början av augusti erbjöd vi daghemmets föreståndare att beställa broschyren i tryckt form för att utdelas till nya föräldrar.

Boka datum för regionala Hem och Skola 50 års träffar
Vi firar förbundets 50 år med festliga träffar med temat ”Kraft och glädje i att vara förälder”. Alla föräldrar som har barn på ert dagis är varmt välkomna att delta. Programmet varierar lite från ort till ort. Mera information finns på vår webbplats och publiceras på FB. Vi är tacksamma för hjälp med att sprida inbjudan då tillfället närmar sig. TILL EVENEMANGSKALENDERN

Informera styrelsen och pricka in kvällen redan nu!
Ti 1.10 kl.18-21 Helsingfors och Mellannyland, Luckan i Helsingfors
Ti 8.10 kl.18-21 Östra Nyland, Akan i Borgå
Ti 15.10 kl.18-21 Åboland, Kvartersklubben i Åbo
Ti 22.10 kl.18-21 Västra Nyland, Seminarieskolan i Ekenäs
Ti 5.11 kl.18-21 Norra Österbotten, After Eight i Jakobstad
Ons 6.11 kl.18-21 Södra Österbotten, Malakta i Malax
Ti 19.11 kl.18-21 Åland, Hotell-och restaurangskolan i Mariehamn

Årsmöte på kommande?
På vår webbplats hittas information om de olika uppgifterna i en föräldraföreningsstyrelse som kan vara till nytta då ni vill rekrytera nya personer till föreningens styrelse och presentera uppdragen. Minns att arbetsfördelningen i en styrelse kan och ska vara flexibel och det kan vara nyttigt att ibland rotera uppdragen inom styrelsen. Kom ihåg att uppdatera uppgifterna till förbundet ifall er förening får en ny ordförande eller sekreterare så att vi i framtiden har kontakt med rätt personer. Uppdateringen sker behändigt här.

Minns att Patent- och registerstyrelsen, som är den officiella instansen som för bok över föreningarna, också vill ha ett meddelande ifall styrelsens ansvarspersoner (namntecknare) ändras.

Är din förening verksam i Österbotten?
Hem och Skolas projekt ”Varje förälder” inbjuder de österbottniska föräldraföreningar till föreningsutvecklingskvällar i oktober. Det är frågan om tre tillfällen på olika orter. Kom med och få inspiration att utveckla er verksamhet! Mera information finns bland händelserna I VÅR EVENEMANGSKALENDER