Tillbaka

Föräldrakväll på dagis

1.4.2019

De senaste veckorna har vi fått besöka flera dagis som på olika sätt vill involvera föräldrarna i lärandet och skapa större gemenskap i föräldragrupperna. Vid ett dagis, med stort upptagningsområde och över hundra barn, hade föräldrarna efterlyst fler tillfällen att få lära känna andra föräldrar, att träffas på ett enkelt och informellt sätt över en kaffe samtidigt som man diskuterar vardagen med dagisbarn. Även personalen ville pröva på andra typer av möten än rena informationsmöten av traditionell modell, med passivt lyssnande föräldrar och informerande aktiva pedagoger.
Under kvällen funderade föräldrarna bland annat på hur man tillsammans med personalen skapar gemenskap och trygghet för barnen. Alla på mötet var överens om att kommunikationen är mycket viktig. Det är betydelsefullt hur vi vuxna talar till varandra men också hur vi talar om varandra. Om vi vill att våra barn ska trivas är det viktigt att vi talar positivt om deras dagis, om personalen, om barnen och också om de övriga föräldrarna. Har vi en bra kontakt kan vi också ta upp saker som oroar eller bekymrar oss med andra föräldrar eller med personalen, helst utan att barnen behöver höra, allt för att barnen ska få känna att deras dagisvärld är trygg. Enkla saker som att alla vuxna hälsar på varandra när man lämnar och hämtar sina barn, att vi ser alla barnen och hälsar på dem, gör att barnen känner sig trygga med de vuxna som rör sig på dagisgården och skapar en förtroendefull atmosfär.
I de flesta österbottniska dagis finns numera föräldrar med annan språkbakgrund än svenska och det var roligt att se hur man på riktigt såg till att alla nyfinländare kunde delta genom att hitta ett gemensamt språk och inkludera alla i diskussionen. Ett fint sätt att visa att man verkligen uppskattar en jämlik kommunikation och att man vill vara med och bygga upp förtroende inom gruppen.

//Petra