bulletin-board-3127287__340
Tillbaka

Föräldraföreningar behövs!

18.10. 2019
-Vill faktiskt skolorna samarbeta med oss, har de inte fullt upp med sitt? Ja, den frågan ställde en förening som tog kontakt med oss när vi körde i gång med projektet Varje förälder. En hel del föreningar tog kontakt och vill göra något, men de visste bara inte var de skulle börja.

När vi nu börjat besöka föreningar i Österbotten och träffat styrelser har vi därför börjat från början. Helt från början, femtio år tillbaka till tiden då förbundet Hem och Skola grundades.  För att förstå sitt förbund och sin förening kan det vara bra att känna till bakgrunden. Varför finns Hem och Skola, och vilket uppdrag har vår förening? Vad säger skolans läroplan om samarbetet mellan hemmen och skolan?

När vi tittat på syftesparagrafer och läroplanens skrivelser om samarbetet mellan skolan och hemmet vet vi att vi kan svara Javisst, ska skolorna samarbeta med oss föräldrar! Och de ska göra det inte bara för att styrdokumenten säger det men också för att det gagnar våra barn, skolans elever, som trivs och mår bättre om samarbetet funkar. Trivs man klarar man sig dessutom ofta bättre i skolan.

Vår första träff höll vi i Närpes. Där har man en alldeles speciell situation. I många klasser har fler än hälften av föräldrarna ett annat modersmål än svenska. Ofta har man inget gemensamt språk att ta till. Hur ska man då få till ett gott samarbete i klassen, eller inom föreningen?
En Hem och Skola förening jobbar för hela skolans bästa, alla elever och föräldrar i skolan är målgruppen.  Under intensiva diskussioner i Närpes kom föreningarna fram till att det nu är dags att gå inför ett utökat samarbete sinsemellan.
Nästa steg i Närpes är att föreningarna börjar fundera på vad de kan göra tillsammans. Det kan handla om saker som att info som översätts till de vanligaste främmande språken kan användas i alla föreningar, att tillsammans ordna föreläsningar eller andra evenemang och att dela erfarenheter och idéer på vad man kan göra för att stärka sammanhållningen bland skolans föräldrar.
Är du aktiv i en Hem och Skola förening i Närpes kommer du säkert att få en inbjudan till ett möte med andra aktiva i staden.
Närpes är ett gott exempel på att det just nu behövs ett regionalt samarbete bland föräldraföreningar.

Kanske finns det också i andra regioner intresse av mera regionalt samarbete? Det återstår att se. Nästa träff ordnar vi i Jakobstad 28.10. och i Vasa 30.10.

/Petra