Tillbaka

Är pappa hemma?

8.11.2019

Vardagen är ofta ett pusslande med jobb, skola, dagis, hobbyn, socialt umgänge och oväntade sjukdomar i familjen. Om det dessutom finns flera barn eller färre vuxna i familjen, så kan det hända att den vuxnas händer inte alltid räcker till för att få alla pusselbitar på plats. Då är det viktigt att be om hjälp. Det är något en av Årets pappor, Hermanni Hyytiälä, lyfter fram.

Social och hälsovårdsministeriet belönar varje år inför farsdagen några män med titeln Årets pappa, för att uppmärksamma pappans betydelse och roll som förälder. I år är temat förenande av familjelivet och arbetet. I priset betonades även pappor som gett trygghet åt barn i svåra situationer. Både i finländsk och nordiska sammanhang efterlyses starkare stöd för papporna att ta ut familjeledigheter. Det har blivit vanligare och mera accepterat att pappor tar ut familjeledigheter, men fortfarande behövs förebilder och en attitydskiftning.

”Mer familjevänliga lösningar är ett viktigt mål för denna regering, och att stödja pappors uttag av familjeledigheter ses som en framtidsinvestering ur såväl barnets, familjens som hela samhällets perspektiv.”

Utdrag ur Social- och hälsovårdsministerns tal

Hyytiäläs situation är speciell. Hans fru dog i cancer för fem år sedan och han blev då ensamstående förälder för fyra barn i skol- och dagisåldern. I YLE:s artikel berättar han att till exempel möjlighet till distansarbete har underlättat att vardagen fungerar hemma. Han har också aktivt bett om hjälp av närstående när han har behövt det och deltagit i grundskolforumet för att utveckla barnvänligare service.

På söndag firas papporna. Jag önskar en trevlig farsdag till alla pappor, mor- och farfäder, styvpappor och andra viktiga män i barns liv.

//Linda