vf_blogg_anteckningsblock
Tillbaka

Trường học ở Phần Lan

16.8.2019

För alla läsare som inte kan vietnamesiska, kan jag berätta att rubriken för detta blogginlägg är ”Skolan i Finland”. Det handlade det om i onsdagskväll, när ett rum i Närpes stadshus fylldes med diskussioner, funderingar, frågor och skratt. Det var fråga om föräldrastödsgruppen för vietnamesiska föräldrar som startades inom projektet Varje förälder.

Med hjälp av Närpes stads Samhälls- och hälsokommunikatör Thui Dieu Luu, bjöd vi in vietnamesiska föräldrar till en kamratstödsgrupp, med syftet att öka föräldrars delaktighet i skolsammanhang. Intresset för att delta i gruppen var stort och det var uppenbart att det fanns ett behov för dessa föräldrar för erfarenhetsutbyte kring skolfrågor, på sitt eget språk.

Den finländska skolan har ett bra rykte och flera föräldrar lyfte fram hur stor förtroende de har för skolan.

Skolstarten innebär ofta nya rutiner för familjer, men hur är det om man som förälder har en annan kulturbakgrund och ett annat språk? Det var intressant att höra hurdana föräldrarnas erfarenheter var av den finländska skolan. Den finländska skolan har ett bra rykte och flera av föräldrarna lyfte fram hur stora förhoppningar och förtroende de har för skolan. Samtidigt fanns också oro och känslan av otillräcklighet, som säkert vilken förälder som helst ibland känner. Det handlade om frågeställningar om hur barnet egentligen klarar sig i skolan och hur jag som förälder kan hjälpa mitt barn. När man inte kan barnets skolspråk så bra, blir det svårt att diskutera med lärarna och kunna hjälpa barnet med läxorna.

Om några veckor träffas vi på nytt och då diskuterar vi hur det är att vara förälder i ett främmande land. En ökad insyn i hur det är att vara förälder kan också bidra till nya sätt att samarbeta mellan skolan och hemmet.

//Linda