Tillbaka

Träff inspirerar till samarbete på Åland

Hem och Skola i Sund på Åland skriver såhär i januari 2019:

Vi har tack vare Pop up eventet i november kommit i kontakt med en annan Hem och Skola föreningen nära våran. Tillsammans med dem påbörjar vi ett samarbete för att ge eleverna i årskurs 6 möjlighet att lära känna kommande skolkamrater inför högstadiet. I högstadiet kommer elever från fem kommuner på norra Åland att gå i samma skola.