Tillbaka

Till föreningar, september 2020

Föreningen i coronatider
Många föreningars verksamhetsförutsättningar har ändrat då man kan inte kan ordna vissa evenemang i vanlig ordning. Vissa skolor har t.o.m. valt bort fysiska föräldramöten som ju oftast är ett tillfälle då föreningen har möjlighet att presentera sin verksamhet. Därför har vi samlat tankar och idéer för föreningar i coronatider:

https://www.hemochskola.fi/foreningar/foreningen-i-coronatider/

På sidan finns idéer om hur föreningen kan kommunicera med sina medlemmar och inspirera och rekrytera nya föreningsaktiva. Det kan ju hända att ni vill idea fram helt nya sätt att förstärka samarbetet mellan hemmet och skolan i coronatider.

Hem och Skolas föreläsarnätverk
Vi varit i kontakt med alla föreläsare i vårt föreläsarnätverk och frågat vem som har intresse att föreläsa online som alternativ till en traditionell föreläsningskväll i en skola. En stor del av föreläsarna är intresserade av att testa konceptet. Då funderar ni inom föreningen vilken teknisk lösning som fungerar bäst för er och så inbjuder ni föreläsaren till tillfället via en distansförbindelse. Många föreläsare kan också tänka sig att åka ut i vanlig ordning till ett dagis eller en skola, men då är det viktigt att ni på förhand kollar upp hur daghemmet eller skolan förhåller sig till tanken. Konceptet är att föreningen själv tar beslut om vilket koncept som passar bäst och tar reda på hurdana eventuella lokala coronabegränsningar som råder. Bjud gärna in grannföreningens föräldrar, det går speciellt smidigt om det är en online-föreläsning. Förbundet Hem och Skola står för föreläsarens arvode och ev. reseersättning.

Lägerskolstipendier för 2021
Nu lediganslås Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöds lägerskolstipendier för lägerskolor eller studieresor som sker nästa år och som omfattar åtminstone en övernattning. Ansökan kan sändas in av klassens eller gruppens representant som antingen kan vara en förälder eller lärare. Information om möjligheten att ansöka om stipendium för lägerskola skickas också till skolans rektor.
Ansökningstiden pågår till 15.10.

https://lisiwahlsstiftelse.rimbert.fi/

En del tidigare inplanerade lägerskolor har flyttats framåt. Notera att man inte kan ansöka om stipendiet för samma planerade lägerskola en gång till.

Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd erbjuder också lärare i åk 5 möjlighet att ansöka om bokpaket till sin klass. Den här informationen skickas direkt till skolan.

Höstens regionala Hem och Skola-träffar
”Föräldraföreningsverksamhet i coronatider” är temat för de regionala Hem och Skola-träffarna i höst. Målsättningen är att kunna ordna träffar fysiskt med beaktande av alla rådande coronarestriktationer i samband med träffen. Inbjudan till träffen skickas till den ordförande och sekreterare vars uppgifter finns införda i Förbundet Hem och Skolas medlemsregister. OBS! Om ni har årsmöte i början av hösten och i samband med det väljer en ny ordförande eller sekreterare KOM IHÅG ATT UPPDATERA informationen till förbundet så att inbjudan når rätt personer:

http://www.blanketter.hemochskola.fi/nystyrelse/

Förbundets medlemsfaktura skickades ut i juni
Fakturan för er medlemsavgift i förbundet skickades ut i juni, som är senare än andra år. Ifall ni inte har nåtts av fakturan så var i kontakt med oss här på kansliet på hemochskola@hemochskola.fi så kollar vi upp frågan.

Lycka till med höstens verksamhet och ta gärna kontakt!