kvinnor_skrattar
Tillbaka

Talar du styrkespråket?

8.10. 2019
Nyfiken, modig, ödmjuk eller humoristisk?
Tacksamhet, glädje och humor!

Kommer ditt barn hem och vill tala om styrkor och positiva känslor? Då har barnet högst antagligen en lärare som går fortbildningskursen Styrka, glädje och medkänsla.

I Koskeby skola och Tegengrenskolan har eleverna blivit introducerade till positiv psykologi i skolan. Därför ville också föräldrarna lära sig mera om styrkor; uppmärksamma det goda, stärka det och göra ännu bättre.
Kan man faktiskt genom enkla metoder träna sig att vara att vara mera medvetet närvarande i vardagen och utforska sina egna och sina barns styrkor så att alla mår bättre?

För att ta reda på detta har föräldraföreningarna i samarbete med projektet Varje Förälder bjudit in föräldrar på kurs i positiv psykologi under namnet Starka tillsammans – att stärka välbefinnandet hos familjen. Inom positiv psykologi nonchalerar man inte det negativa, men fokus ligger på ett positivt agerande.

Tjugo föräldrar mötte upp till första träffen. Kursen lämpar sig för alla föräldrar och under de tre återstående träffarna kommer vi att genom praktiska övningar och samtal fundera på hur man i familjen kan ta vara på stunden och uppmärksamma positiva känslor. Vi kommer att diskutera hur viktigt det kan vara att se och arbeta med sina och sina barns styrkor, för att inte fastna i svårigheter. Till slut bekantar vi oss med hur positiva möten kan hjälpa oss att hitta fram till sunda lösningar på konflikter.

De flesta föräldrar har dagar då det känns tungt. Fastän vi vill vara snälla, förstående och ha gott om tid, uppstår missförstånd och bråk, och det kan lätt bli lite för mycket negativt tjat. Inga föräldrar ska behöva känna att det måste vara helt felfria, vi gör så gott vi kan och oftast räcker det mer än bra.

Men ibland kan det vara fint att tillsammans inspireras till nya tankar kring vad vi gör som fungerar bra. Om vi till exempel talar om styrkor med våra barn, och med varandra, ger vi barnet ett språk för goda egenskaper och stärker samtidigt vår förmåga att se andras goda sidor.

Till föräldraföreningars uppdrag hör bland annat att fungera som ett forum för kamratstöd för barnens föräldrar. Föräldraföreningarna i Koskeby och Tegengrenskolan – i gott samarbete med skolorna – träffar så rätt med sitt initiativ att ordna kurs där föräldrarna kan bli bättre på att ta vara på de fina ögonblicken i vardagen och skapa ett mer positivt klimat där vi tränas i att ge och ta emot uppmuntrande feedback.

Kursen Styrka, glädje och medkänsla är en del av Folkhälsans forskningsprojekt som handlar om att stärka hälsa hos barn genom positiva psykologiska insatser i skola och familj. Just nu pågår en fortbildning och drygt hundra lärare runtom i Svenskfinland deltar. Kursen i Vörå arrangeras i samarbete med Folkhälsan.

Petra Högnäs