15.4 Bokpaket till daghem

| Publicerad 14 april, 2019

Vill ert daghem få nya idéer för att fördjupa högläsningen? Daghem i Svenskfinland kan ansöka om paket med ett urval nya svenskspråkiga barnböcker och tillhörande pedagogiskt stödmaterial. 200 bokpaket sänds ut i början av hösten.

För vem: Privata och kommunala daghem, ej familjedagvårdare eller språkbadsdaghem

Ansökningstid: 15.4-15.5 2019

Elektronisk ansökan: blanketter.hemochskola.fi/bokpaketdaghem

Tilläggsinfo: maja.ottelin@sydkusten.fi, www.ordkonst.fi