Tillbaka

Hur mår småbarnsföräldrar i Österbotten?

9.5.2019

Institutionen för hälsa och välfärd kom nyligen ut med en rapport som baserar sig på enkät till småbarnsföräldrar från 2018. I enkäten ställdes frågor om familjernas välmående och här är lite av det som kom fram bland österbottniska föräldrar.

Föräldrar nöjda med sina liv

Det visade sig att cirka nio av tio föräldrar var nöjda eller väldigt nöjda med sina liv och nästan lika många var nöjda i sitt föräldraskap. Långt över 90 % av de som svarat upplevde att de hade roligt med sitt barn och att de upplevde närhet med barnet. Undersökningen gjordes i samband med 4-årings rådgivningskontrollen och berörde över 17 000 familjer i Finland.

Mera tid, stöd och gemenskap

Ofta hör man att familjerna upplever brist på gemensam tid tillsammans. Det här märktes också i denna undersökning. Dryga 13 % tyckte att de spenderar mindre tid med sitt barn än de skulle vilja, men kring 40% upplevde att de spenderade mindre tid än de skulle vilja med sin partner, vänner eller med sina hobbyn. Endast hälften av föräldrarna vad nöjda med den gemensamma tiden och gemensamma aktiviteter i parförhållandet.

Trots detta tyckte svararna att familjens interna relationer fungerar bra. I flera av svaren verkade också far- och morföräldrar har en stor roll, både som praktisk och emotionell stöd åt föräldern. Den upplevda ensamheten var ändå lite vanligare bland föräldrar i Österbotten än i övriga Finland, och endast 66 % upplevde att de kan dela sorg- och glädjeämnen med en vän. Känslan av delaktighet är kanske inte så stark som man tror i Österbotten och här har föreningarna en viktigt roll som främjande av delaktighet. Under hälften tyckte att det ordnades intressant sysselsättning för barnfamiljer i närområdet och många tyckte att hobbymöjligheterna var för långt borta. Detta kanske speglas i resultaten som visade att småbarnsföräldrar i Österbotten motionerar mindre än föräldrarna i övriga landet. Kanske de här sakerna är något som föräldraföreningarna kunde ta fasta på i sin verksamhet?

Det som tydligt utmärkte föräldrar i Österbotten var hur mycket man visste om olika stödtjänster som finns för barnfamiljer i kommuner bland annat i fråga om parförhållande, familjeservice, bidrag man kan få, klubbverksamhet för barn och handikappstöd. På alla dessa punkter svarade flera österbottniska föräldrar att de hade otillräckliga kunskaper om stödtjänster, i jämförelse med föräldrar i hela landet. Ungefär en tredjedel upplevde att de fått otillräckligt stöd av sakkunnig i fråga om det egna eller partners ork eller problem i parförhållandet.

Småbarnsfostran fungerar bra

De föräldrar vars barn gick i daghem, gruppfamiljedaghem eller hos familjedagvårdare frågades olika frågor om småbarnsfostran. Mer än var tionde tyckte att småbarnsfostran motsvarar familjernas behov och att barnets individuella behov tas i beaktande i småbarnspedagogiken. De allra flesta upplevde också att samspelet mellan personalen och barnet fungerar bra. Ungefär 95% av föräldrarna respekterade personalen, kände sig välkomna på dagvårdsplatsen och upplevde att de kan ta upp saker som oroar dem i anknytning till barnen med personalen. Andelen som däremot upplevde att personalen frågar förälderns åsikter och ber om förlag på saker som angår barnets fostran var mycket mindre.

Vill du läsa mer om det här?

//Linda