16.3 Föreningens verksamhet och Corona

| Publicerad 16 mars, 2020


Till Förbundet Hem och Skolas medlemsföreningar.

Vårens Hem och Skola-föreläsningar avbokas
Inom ramen för Förbundet Hem och Skolas verksamhet har vi ett nätverk med föreläsare för föräldrakvällar. Med anledning av myndigheternas rekommendationer har vi beslutat att föreläsningarna inom ramen för vårt nätverk avbokas. Det betyder att Förbundet Hem och Skola inte betalar ut föreläsararvoden eller reseersättningar för eventuella planerade föräldrakvällar under vårterminen. Ifall ni har en redan inbokad föreläsning så var i kontakt med föreläsaren, om hen inte ännu varit i kontakt med er. Det är okej att skjuta upp föreläsningen till höstterminen. Minns att meddela kansliet per e-post hemochskola@hemochskola.fi så fort ni kommer överens om ett nytt datum.

Föreningars egna evenemang under våren
Förbundet Hem och Skola kommer inte att ge ut egna rekommendationer om olika evenemang skall genomföras eller inte utan hänvisar till den information som Institutet för Hälsa och välfärd, THL, och andra offentliga instanser ger.

Det går bra att ordna virtuella möten. T.e.x. Zoom.com är en plattform som är lätt att använda. Gratisversionen tillåter en uppkoppling på 40 minuter. Det går bra att logga in flera gånger efter varandra.

Föreningens möten i Corona-tider
Föreningsresursen är en webbportal med frågor och svar om föreningsliv på svenska i Finland. Här presenteras svar på frågor om hur styrelsemöten kan ordnas på ett annat sätt än att mötas fysiskt. Håller er förening sitt årsmöte under våren? Här finns svar på frågor om att skjuta upp det s.k. föreningsmötet.

Uppmana föräldrar att ge anställda vid skolan/dagis arbetsro
Situationen gällande Coronaviruset är hela tiden föränderlig. Lita på att skolan och dagis får den information de behöver via sina informationskanaler och att vi föräldrar får den information vi behöver t.ex. gällande distansundervisning. Nu behöver de anställda arbetsro för att skapa nya sätt att arbeta under en tid med orosmoment och förändring. De viktiga är att vi föräldrar stödjer skolan och dagis i att skapa trygghet för våra barn och unga. Det är bra att sprida ordet om att föräldrar skall undvika all onödig kontakt med skolan och dagis då alla som bäst jobbar där för högtryck. Samtidigt skall man inte heller vara rädd för att ta kontakt om man känner att man behöver stöd. Också elevvården stödjer elever och familjer.

Följ Hem och Skola
Via våra informationskanaler publicerar vi information som är relevant för föräldrar.
Följ ”Hem och Skola i Finland” på FB.