Tillbaka

Hållbar kommunikation

Kommunikationen med vårdnadshavare

Ligger samarbete mellan hem och skola dig nära om hjärtat?
Vill du förmedla det positiva arbete som görs i skolan till hemmen?
Vill du utveckla en familjevänlig verksamhetskultur i din kommun?
Då kan du vara den kommunikationsmentor som behövs i din kommun!

CLL:s projekt Hållbar kommunikation ordnar en utbildning för kommunikationsmentorer i Österbotten under hösten 2020. Utbildningen ordnas i samarbete med projektet Varje förälder.

Målsättning

Utbildningens målsättning är att alla kommuner har en konkret modell för föräldrasamverkan som används i skolorna. En stärkt föräldrasamverkan leder till att föräldrarna känner sig mer delaktiga och de får en positivare upplevelse av kommunikationen med skolorna samt en tydligare bild av det som händer i skolan. I utbildningen används konceptet Familjevänlig skola för att utveckla en enhetlig linje för kommunikationen med hemmen. Sättet att arbeta med familjevänlig skola lyfter skolans image och ger möjlighet att synliggöra det goda arbete som görs i skolorna. En ökad föräldrasamverkan förväntas även resultera i att barnen trivs bättre i skolan och att barnen presterar bättre i skolan eftersom forskning stöder detta antagande.

Innehåll och upplägg

I varje kommun utbildas kommunikationsmentorer som får ansvar för att leda processerna i skolorna. Utbildningen består av:

  • En förhandsuppgift
  • Deltagande i en workshop (november 2020)
  • Ordnande av ett tillfälle för föräldrar i den egna skolan/kommunen
  • Utformande av modell för föräldrasamverkan för den egna kommunen med hjälp av de verktyg som presenteras under workshopen
  • Sprida och dela modellen för föräldrasamverkan i den egna kommunens skolor samt för nätverket av kommunikationsmentorer i Österbotten

För mera information, kontakta Linda Björkgård.

Datum för workshoparna och information om anmälning med till utbildningen sänds till skolorna i augusti 2020.