Tillbaka

Att lära sig för livet

11.1.2021

Man lär sig för livet! Ett slitet uttryck, men kanske mer relevant än någonsin. Till exempel i fråga om digitala färdigheter måste man kontinuerligt lära sig nya saker i alla ålders- och samhällsgrupper. Det är inte bara skola och arbetsliv som kräver villighet att lära sig nya färdigheter, utan det behövs inom alla delområden i livet.

Tänk på en farmor som fått lära sig att använda dator för att boka biljetter, hålla kontakt med barnbarn eller kontrollera när ett läkemedelsrecept går ut. Tänk på en sjuåring som ska lära sig klockan, läsa busstidtabellerna och förstå rutterna för att ta sig till skolan. Världen är ganska komplicerad och sätter ständigt vår inlärningsförmåga på prov.

Vad ska man då göra om det inte är så lätt att lära sig nya saker? Det går inte att undvika situationer där man är tvungen lär sig nytt. Alla behöver hitta metoder för hur man själv bäst lär sig. Jag anser att en av de viktigaste sakerna vår skola kan ge barnen är insikter om sitt eget lärande och en positiv bild av sig själv som en lärande varelse. När de här bitarna är på sin plats, vågar barnet pröva på och öva, trots att det i början kan kännas svårt.

Försök hitta det som barnet lyckades med – stanna upp och fundera varför just det lyckades bra.

Som förälder är det viktigt att komma ihåg att barnet lär sig för livet, inte för skolan. Om barnet misslyckas i ett prov är det inte hela världen. Försök hitta det som barnet lyckades med och stanna upp och fundera varför just det lyckades bra. Övade barnet på något särskilt sätt, fanns bilder som hjälpte eller kanske ni tillsammans talade om vad som fanns i provkapitlet? Med sådana frågor får man barnet att fokusera på det som fungerar och hålla kvar glädjen att lära sig.

//Linda Björkgård, projektplanerare i Varje förälder och speciallärare