Fokus-må-bra-bild-för-webben-version-3

Temaår Fokus Må bra

Vi vill satsa på barns och föräldrars välbefinnande. Tillsammans kan vi stödja varandra, dela kunskap och erfarenheter. Haka på medlemsföreningarnas temaår Fokus Må bra för 2021-2023.

Vi erbjuder träffar, föreläsningar och nätverkande för föräldraföreningar.  

Varför Fokus Må bra:

För att:

 • lyfta fram och stärka det positiva i samarbetet mellan hemmet och skolan
 • alla föräldrar ska kunna känna sig delaktiga och bidra till verksamheten
 • skapa och upprätthålla goda relationer så att barnen ska må bra och känna sig trygga
 • skapa en känsla av sammanhang och mening i det man gör för sig själv och för andra
 • skapa ett gemensamt mål som stärker välmående för alla

Varför skulle min förening satsa på Fokus Må bra? Se videon:


Vad kan min förening göra?

Inom temat Fokus Må bra ryms både smått och stort, nytt och gammalt. Starta gärna processen i er förening med att stanna upp och fråga er vad Fokus Må bra kunde innebära just i er förening.

 • Samarbeta med skola/dagis
 • Fråga och involvera alla föräldrar
 • Samla till evenemang och träffar. Förbundet erbjuder föreningarna att kostnadsfritt anlita en föreläsare ur föreläsarnätverket antingen för en fysisk föräldrakväll eller online.
 • Sprida information om Fokus Må bra

Vad erbjuder förbundet?

 • Inspirationsmaterial som bloggar, poddar, artiklar
 • Gemensamma online-föreläsningar, information om förbundets evenemang hittas i evenemangskalendern.
 • Regionala träffar för föreningsaktiva
 • Virtuella kaffestunder
 • Tillgång till materialbank med Temaårets grafiska material:

Hur kan min förening komma med?

Via länken nedan kan er förening anmäla att ni gärna vill delta i Fokus Må bra. Anmälningen förbinder inte, men då kan ni vara säkra på att ni nås av all information kring Fokus Må bra:


Relaterat till Fokus Må bra