Fokus-må-bra-bild-för-webben-version-3

Fokus Må bra

Vi vill satsa på barns och föräldrars välbefinnande. Tillsammans kan vi stödja varandra, dela kunskap och erfarenheter.

Vi erbjuder träffar, föreläsningar och nätverkande för föräldraföreningar.  

Genom Fokus Må bra kan vi:

  • lyfta fram och stärka det positiva i samarbetet mellan hemmet och skolan
  • bidra till att alla föräldrar ska kunna känna sig delaktiga
  • skapa och upprätthålla goda relationer så att barnen ska må bra och känna sig trygga
  • skapa en känsla av sammanhang och mening i det man gör för sig själv och för andra
  • skapa ett gemensamt mål som stärker välmående för alla

Varför ska min förening satsa på Fokus Må bra? Se videon:


Vad kan min förening göra?

Inom temat Fokus Må bra ryms både smått och stort, nytt och gammalt. Starta gärna processen i er förening med att stanna upp och fråga er vad Fokus Må bra kunde innebära just i er förening.

  • Samarbeta med skola/daghem
  • Fråga och involvera alla föräldrar
  • Samla till evenemang och träffar. Förbundet erbjuder föreningarna att kostnadsfritt anlita en föreläsare ur föreläsarnätverket antingen för en fysisk föräldrakväll eller online.
  • Sprida information om Fokus Må bra

Relaterat till Fokus Må bra