Fokus Må bra

Vi vill att barn och föräldrar ska må bra. Tillsammans kan vi stödja varandra samt dela kunskap och erfarenheter.

Genom Fokus Må bra kan vi:

 • lyfta fram och stärka det positiva i samarbetet mellan hemmet och skolan
 • bidra till att alla föräldrar ska kunna känna sig delaktiga
 • skapa och upprätthålla goda relationer så att barnen ska må bra och känna sig trygga
 • skapa en känsla av sammanhang och mening i det man gör för sig själv och för andra
 • skapa ett gemensamt mål som stärker välmående för alla

  Se videon om syftet med Fokus Må bra

Vad kan min förening göra?

Starta gärna processen i er förening med att stanna upp och fråga er vad Fokus Må bra kunde innebära i er förening.

 • Samarbeta med skola/daghem
 • Fråga och involvera alla föräldrar
 • Samla till evenemang och träffar. Förbundet erbjuder föreningarna att kostnadsfritt anlita en föreläsare ur föreläsarnätverket antingen för en fysisk föräldrakväll eller online
 • Sprida information om Fokus Må bra

Relaterat till Fokus Må bra