Tillbaka

Till föreningar, februari 2021

Föreningsverksamhet i coronatider.
Det är fint att se att en hel del föräldraföreningar är aktiva trots utmanande tider. En del föreningar har ordnat online-föräldrakvällar med föreläsare som ingår i vårt föreläsarnätverk

Feedbacken har varit god och det är glädjande att se att man har nått också nya föräldrar som kanske inte tidigare medverkat vid evenemang. Förbundets medlemsföreningar kan kostnadsfritt anlita en föreläsare ur nätverket en gång per läsår. Då föreningen ordnar en online-föreläsning så väljer föreningen själv lämplig plattform och svarar för det tekniska genomförandet.

Feedbacken har varit god och det är glädjande att se att man har nått också nya föräldrar som kanske inte tidigare medverkat vid evenemang. Förbundets medlemsföreningar kan kostnadsfritt anlita en föreläsare ur nätverket en gång per läsår. Då föreningen ordnar en online-föreläsning så väljer föreningen själv lämplig plattform och svarar för det tekniska genomförandet.

Fungerar tidningens distribution?
Tidningen Hem och Skola 1/2021 delas ut i skolorna kring vecka 7. Kolla gärna upp att distributionen från skolans/dagisets sida fungerar så att ni får ett exemplar av tidningen hemburet av barnet. Om ingen tidning syns till är det bra att vara  i kontakt med personalen och kolla upp processerna. Tidningen skickas i balar direkt från tryckeriet till skolan eller dagiset där exemplaren borde portioneras vidare till olika klasser eller barngrupper. Här är vi beroende av samarbetsviljan från skolan eller dagisets sida. Tommy Pohjola är ny redaktör för Tidningen Hem och Skola.

Inbjudan till Varje förälders slutseminarium 15.4
Save the date! Hem och Skolas projekt Varje förälder har i snart tre år utvecklat verksamhet för föräldrasamverkan tillsammans med föreningar, föräldrar, skolor och daghem. Den 15 april 2021 bjuder vi in till ett slutseminarium där verksamheten, projektets resultat och de utvecklade modellerna presenteras.

Då får du höra bland annat om hur föreningarna kan bli stärkta i sitt uppdrag med hjälp av nya verksamhetsformer. Vi berättar också om föräldrastöd för föräldrar med annan språk- och kulturbakgrund, som ett sätt att få med varje förälder i skolgemenskapen.

Seminariet streamas live från Vasa och kan alltså följas med oberoende av i vilken region du själv bor. Programmet och mera info publiceras inom kort på www.hemochskola.fi.

Förbundets årsmöte 24.4 i Helsingfors och online
Pricka redan nu in lördagen den 24 april kl.11.30. Då arrangeras Förbundet Hem och Skolas årsmöte i Hotell Vaakuna invid järnvägsstationen i Helsingfors. Vi har reserverat ett mötesrum på 10 våningen i Sokos-huset. Ingången är vid Brunnsgatan 3. Det finns möjlighet att delta i årsmötet online. Efter årsmötet, ca kl.13-14, kommer Arcadas prorektor Henrika Franck att föreläsa om temat välmående. Mera info skickas senare till föreningarna.

Ny broschyr: Hemligt eller inte?
Hem och Skolas broschyr klargör vad det här med tystnadsplikt och offentlighetsprincip är i förhållande till skola och dagis ur ett föräldraperspektiv. Får skolan eller daghemmet berätta vilka barn som går i en klass eller grupp? Ulrika Krook har skrivit texten i broschyren och svarar på frågor som vi föräldrar ofta funderar på. Hemligt eller inte? Finns endast i digital form.

Nytt material för lärare: Att mötas i samtal
Hem och Skola har erbjudit rektorer och daghemsföreståndare möjligheten att beställa tryckta exemplar av broschyren ”Att mötas i samtal”. Texten är skriven för pedagoger och handlar om vad det är bra att tänka på i mötet med föräldrar. Insikter i samtalsmetodik och tankar som väcks då man läser ”Att mötas i samtal” kan hjälpa pedagogen att förbereda sig inför lärandesamtal och att ta till tals svåra frågor med föräldrar.

Föräldrabarometern 2021
Frågebatteriet i undersökningen Föräldrabarometern 2021 riktar sig den här gången till föräldrar med barn i grundskolan och handlar om läsåret som pågår nu i coronapandemins skugga. Tack till alla som redan hjälpt oss att sprida uppmaningen att delta, otroligt många har redan svarat och varje enskilt svar hjälper oss att skapa en helhetsuppfattning om föräldrars och familjers upplevelser. Undersökningen stängs 7.3.

Podden Vårdnadshavarens förklaring
Har du redan lyssnat på Hem och Skolas podcast Vårdnadshavarens förklaring? I den tar vi upp brännande frågor ur ett föräldraperspektiv. Aktuella teman är:

Vem övervakar skolan?
Var är pappa?
Är skolan för krävande?
Mobbning, tar det aldrig slut?

Podden finns uppladdad på de vanligaste plattformar. Länken till Spotify och mera info hittas här:
https://www.hemochskola.fi/aktuellt/podden/

************************

TIPS!
En del föreningar har utmanats eller utmanar själva, elever och föräldrar att bygga fina isslott eller andra skapelser med att frysa in vatten färgat med karamellfärg i mjölkkartonger och få på det sättet skapa färggranna byggblock. Kanske det här kunde vara ett uppslag till trevligt engagerande projekt om det är okej från skolans/dagisets sida att skapa ett gemensamt bygge på gården?