Tillbaka

15.5 Kör i skolan får en fortsättning!

Ansök om finansiering för din körklubb från och med den 15 maj.

Projektet Kör i skolan får elever i årskurs 3-6 möjlighet att gratis delta i en körklubb. Projektet som inleddes hösten 2020 får nu en fortsättning och nu har det blivit dags att ansöka om finansiering för det kommande läsåret!

Via projektet Kör i skolan har Hem och Skola-föreningar  möjlighet att få finansiering för körklubbar. Projektet fortsätter under läsåret 2021-2022 och omfattar 15 nya skolkörer (med helfinansiering från projektet) och 10 skolkörer (med halvfinansiering, dvs sådana som varit aktivt med 2020-2021). 

Man kan även vara med i Kör i skolan om man har egen finansiering (tex via Finlandsmodellen eller statliga eller kommunala klubbpengar).

Kör i skolan berör elever i årskurs 3-6. Skolkören är öppen för alla och är gratis. I skolkören jobbar man med en inspirerande repertoar som inte kräver övrigt komp än piano. Det finns ett Kör i skolan-sånghäfte som delas ut till alla körklubbar. 

I slutet av terminen har kören också möjlighet att delta i den stora sång- och musikfesten som ordnas i juni 2022 i Helsingfors. Under sångfesten ordnas en stor barnkörskonsert där körklubbarna uppträder tillsammans med Arne Alligator. Skolkörerna får också sjunga tillsammans med de andra deltagande sångfestkörerna på totalt 2000 personer.

Kör i skolan i din skola? 

Ordföranden för Hem och Skola-föreningen vid din skola bör först kolla med skolans rektor om det finns intresse att ordna en skolkör 2021-2022. Därefter ska man se till att det finns ett utrymme på skolan där skolkören kan öva, och slå fast en tidpunkt för övningarna. Kolla om det finns en person i skolan eller en utomstående körledare eller musikpedagog som vill leda körklubbens verksamhet. Ifall föreningen inte hittar en lämplig körledare kan projektet bistå med hjälp.

Därefter ska Hem och Skola-föreningarna ansöka om pengar till körklubben via FSSMF:s webbsida. Ansökningstiden är 15.5- 31.8.2021.Körledarna kommer att få stöd, handledning, fortbildning och repertoar av projektet.

Till ansökningsblanketten

Vill du leda en körklubb?

Vi söker nu efter kompetenta och intresserade körledare till läsåret 2021-2022! Är du intresserad av att leda en skolkör, mot en rimlig ersättning?  Ta kontakt med ordföranden för Hem och Skolaföreningen i din skola eller skolans rektor och kolla om det finns intresse att ordna en skolkör. Du kan också ta kontakt med FSSMF:s ordförande Patrik Karlsson, så kan vi sammanföra dig med skolor som letar efter körledare.

Kontaktuppgifter: patrik.karlsson(at)fssmf.fi

Vadå Kör i skolan?

Finlands svenska sång- och musikförbund startade projektet Kör i skolan 2020 för att stöda körklubbar i skolor i hela Svenskfinland. Syftet med projektet är att engagera barn i årskurserna 3-6 att sjunga i kör och skapa ett intresse för körsång tidigt i livet.

Projektet är ett samarbete med Hem och Skola-föreningarna och De ungas musikförbund DUNK. Hem och Skola står för de praktiska arrangemangen av klubbverksamheten medan FSSMF administrerar projektet. DUNK bistår med repertoaren till körklubbarna samt i informationsförmedlingen och kontakten till skolorna.

En annan viktig aspekt av Kör i skolan är att få nya, kunniga körledare ute i bygderna och att få körledare och musikpedagoger att engagera sig i barnkörer.

Deltagande körklubbar uppmuntras att delta i jättebarnkören under den stora finlandssvenska sång- och musikfesten i Helsingfors som hålls den 9-12 juni 2022.

Vi tackar Svenska kulturfonden som bidragit till finansieringen av projektet! Sofia Strömgård