Tillbaka

Mind Spring- grupper för och med invandrare

12.4 2019 Jag har gjort min prao på Förbundet Hem och Skola. Jag deltog bl.a. på ett seminarium i Vasa och lärde mig om hur det är att vara immigrant och fick chansen att höra om olika slags program som hjälper migranter och deras familjer. Av det jag hörde tyckte jag programmet Mind Spring var det bästa och intressantaste. Mind Spring skapades av psykologen Paul Sterk i Holland för att underlätta livet för de nyanlända. I Danmark är det organisationen Den danska flyktinghjälpen som står bakom programmet.

Vad är Mind Spring
Mind Spring är ett program som hjälper migranter och flyktingar att tillsammans med andra med liknande erfarenheter diskutera frågor som är aktuella då man lever i exil. Mind Spring går ut på att deltagarna talar om migrationsrelaterade trubbel och ger varandra ny kunskap och förstärker självförtroende. Det ordnas tre olika slags grupper; en för föräldrar, en för ungdomar och en för barn 9-14 år.

Hur fungerar det?
• 8-10 deltagare i en grupp
• 9-10 gruppträffar i 2 timmar
• Grupperna träffas lokalt, t.ex. inom en kommun eller inom sociala bostadsprojekt
• Träffarna ordnas på deltagarnas modersmål
• Mind Spring tränaren är volontär och har invandrarbakgrund vilket underlättar träffarna
• Medtränare- proffs lokal socialarbetare- som hjälper Mind Spring tränaren
• Mind Spring tränaren får sju dagars utbildning medan medtränaren deltar på två av de sju dagarna.

Teman som tas upp under träffarna:

För barn:
• Då man flyttat till ett nytt land
• Identitet
• Känslomässiga förändringar
• Ensamhet
• Stress, trauma och strategier
• Oro och önskemål

För unga:
• Växa upp med två kulturer
• Identitet
• Stress, trauma och strategier
• Social kontroll
• Kön, sexualitet och rättigheter
• Ensamhet

Föräldrar:
• Föräldraskap i en ny kultur
• Metoder av uppfostran
• Social kontroll
• Kön och äktenskaps liv
• Identitet
• Stress, trauma och strategier

//Johan Pietilä