Nyheter

7.9 Inspiration för klassföräldrar

Vad är en klassförälder? En klassförälder är en eller fler föräldrar som frivilligt ställer upp för att tillsammansmed klassens lärare/klassföreståndare jobba för ett gott klimat och en gemenskap iklassen. Uppdraget har olika namn i olika skolor, benämningar som används är t.ex.klassmamma/klasspappa, klassombud, föräldraråd. I många skolor önskar Hem ochSkola-föreningen att...

Hem och Skola 50 år

Aktiva klassföräldrar påverkar trivseln

I många årtionden har Förbundet Hem och Skola förespråkat en modell där man i början av hösten utser 2-4 klassföräldrar i varje klass. Ett fint uppdrag där man som vuxen kan påverka stämningen i barnets klass då eleverna och deras familjer har möjlighet att bekanta sig med varandra. Mera om...

Bloggen

Vänner behövs - Marias story

15.2.2019 Det är aldrig för sent att börja skapa en bättre morgondag och man kan vända motgångar.Maria Nygård I Hem och skola -sammanhang hör man ofta uttrycket ”Föräldrar behövs”. Det stämmer, och nu i vändagstider vill jag lyfta fram föräldrarnas betydelse också i mobbningsförebyggande arbete i skolorna. På en träff...