Tillbaka

Jessica Hemberg

Jessica Hemberg föreläser om ensamhet och välbefinnande bland unga utifrån forskningsprojekt som hon leder.

Hon är docent i vårdvetenskap, doktor i hälsovetenskaper, (företags)hälsovårdare och sjukskötare. Hon jobbar som äldre universitetslektor vid Enheten för vårdvetenskap, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Hon är ämnesansvarig för pedagogiska studier för lärare i hälsovetenskapens didaktik och ämnesansvarig för ledarskap inom social- och hälsovård.

Hemberg leder bland annat forskningsprojekt om ensamhet och välbefinnande bland unga och unga vuxna i Svenskfinland samt ett projekt om mångprofessionellt samarbete i skolkontext. Syftet är att främja barns och ungas hälsa i skolsammanhang.

Jessica föreläser endast på distans.

Kontaktuppgifter:
jessica.hemberg@abo.fi