7.9 Inspiration för klassföräldrar

| Publicerad 8 Sep, 2021

Vad är en klassförälder?

En klassförälder är en eller fler föräldrar som frivilligt ställer upp för att tillsammans
med klassens lärare/klassföreståndare jobba för ett gott klimat och en gemenskap i
klassen. Uppdraget har olika namn i olika skolor, benämningar som används är t.ex.
klassmamma/klasspappa, klassombud, föräldraråd. I många skolor önskar Hem och
Skola-föreningen att alla klasser ska ha en kontaktperson till föreningen.
Klassföräldern kan fungera som denna kontaktperson till skolans Hem och
Skola-förening, men det kan också vara ett helt skilt uppdrag.

Till Hem och Skolas klassföräldraguide

Förbundet Hem och Skolas definition
på en klassförälder:

  • Trivselansvarig
  • Kontaktlänk mellan klassens föräldrar och till klassens lärare
  • Kontaktlänk till skolans Hem och Skola-förening.