Mother helping son to do his homework
Nyheter

17.3 Fem råd till föräldrar i coronatider

| Publicerad 17 mars, 2020

Ta det lugnt – fem råd till föräldrar i coronatider. Regeringen har nu fattat beslut om att skolorna stängs. Det innebär att våra barn undervisas på distans. Kom ihåg att ansvaret för undervisningen är skolans men att du som förälder kan hjälpa till på olika sätt. Först och främst skall du hjälpa ditt barn att följa de instruktioner som kommer från skolan. Skolan har lite olika utgångslägen att komma igång med distansundervisningen så det är viktigt att nu i början ha tålamod och lugnt vänta på instruktionerna.
De äldre eleverna klarar för det mesta av att sköta kontakten till skolan själv, enligt de instruktioner som ges via Wilma (eller andra verktyg) medan de yngre behöver mera stöd.

Närundervisning (dvs vanlig skola) ordnas i skolan för elever i åk 1-3 (+ förskoleundervisning som ordnas i skolan) och för elever som fått beslut om särskilt stöd. Alla elever rekommenderas ändå att delta i distansundervisningen om det är går att ordna.

Här följer några enkla råd till dig som förälder

1. Kom ihåg att skolan bär ansvaret för undervisningen
Lärarna har idag goda möjligheter att ge distansundervisning och de ska fortsättningsvis sörja för undervisningen också om eleverna tar del av den hemifrån. Skolorna ser olika ut och hur snabbt arbetet kommer igång kommer att variera. Som förälder hjälper du bäst till då du uppmanar ditt barn att logga in på Wilma (eller motsvarande portal) och uppmuntrar och stödjer barnet att följa instruktionerna och hålla kontakt med lärarna. Har man inte en dator till sitt förfogande klarar man sig långt med en vanlig mobiltelefon. Behöver ni låna ett digitalt verktyg går det bra att vara i kontakt med skolan.

2. Ha fokus på trivseln i hemmet
Det är viktigt att skapa en balans mellan förväntningar på lärande och barnens och föräldrarnas insats för att får vardagen att fungera i hemmet. Alla föräldrar har inte möjlighet att hjälpa till med skolarbete som skall göras på distans och det är inte heller ett krav att du måste göra det. Det räcker om du visar att du förväntar dig att barnet följer instruktionerna som ges och gör sina uppgifter enligt bästa förmåga. Att skapa rutiner och struktur på dagen är viktigt men det är inte meningen att skolarbetet skall förstöra husfriden. Gör så gott det går och passar just i er familj. Ställ varken för höga krav på dig själv eller ditt barn just nu. Lita också på att lärarna kan hjälpa ditt barn att ta igen det som eventuellt gått dem förbi när skolan öppnar igen och vardagen återvänder.

3.Uppmuntra till samarbete
Eftersom det kan bli rätt ensamt för barnen att jobba med sitt skolarbete hemma lönar det sig att uppmuntra barnet att göra sitt skolarbete tillsammans. Att göra saker tillsammans är roligare och våra barn är redan vana vid att använda både sociala medier och olika plattformer som gör det möjligt att samarbeta (t.ex. Google docs). Har du yngre barn kan det du som förälder ringa upp andra familjer och låter barnen leka och lära sig tillsammans på distans. Att hålla kontakt med sina vänner är viktigt. Gör det till en daglig rutin.

4.Ta det lugnt
För de yngre barnen kan det vara svårare med distansundervisning. Ta det lugnt. Det är ingen katastrof om de yngre barnen inte följer läroplanen till punkt och pricka en tid. Läs mycket för ditt barn, lyssna på ljudböcker, gör små uppgifter och var ute tillsammans. Också äldre barn mår bra av lite extra läsning och frisk luft (så länge som de känner sig helt friska).

5.Ha tålamod
Skolorna arbetar hela tiden på att få undervisningen att fungera. Ha därför tålamod och lita på att skolan gör så gott de förmår just nu. Situationen är ny för oss alla så det bästa vi kan göra nu är att ha tillit till att alla gör så gott de kan. Tids nog är barnen tillbaka i skolan igen.

Råden har Förbundet Hem och Skola utarbetat i samarbete med Suomen Vanhempainliitto 17.3.2020 #skolvardaghemma