KKPjulisteA3pieni 2020
Nyheter

25.9 En annorlunda Hem och Skola-dag

| Publicerad 21 Sep, 2020

Fredagen den 25 september firas den nationella Hem och Skola-dagen på många håll på ett annorlunda sätt än tidigare. Tanken med dagen är att lyfta fram föräldrarnas viktiga roll i barnets lärande och betona vikten av samarbetet mellan hemmet och skolan. Tidigare år har dagen ofta firats med öppet hus i skolan och med olika lågtröskelaktiviteter som gjort det möjligt för lärare, elever och föräldrar att bekanta sig med varandra. I många skolor har föräldrarna också välkomnats till att följa med lektioner och skolvardagen.

På grund av coronaepidemin ser firandet annorlunda ut än tidigare år då sammanlagt kring tusen finsk- och svenskspråkiga skolor har uppmärksammat den nationella Hem och Skola-dagen. Nu firas dagen i färre skolor och på ett mera småskaligt sätt, ofta med betoning på klassvisa aktiviteter eller att träffas utomhus. En del skolor har valt att skjuta upp firandet av Hem och skola-dagen till en senare tidpunkt. Det är viktigt att kontakten med föräldrar inte uteblir eller försämras på grund av coronaviruset. ”Speciellt i en tillvaro där det kan komma uppstå snabba förändringar i skolvardagen är det viktigt att viktiga vuxna i barnets vardag har mötts och har tillit till varandra”, säger Hem och Skolas verksamhetsledare Micaela Romantschuk.