Tillbaka

25.8 Ny broschyr: "Hemligt eller inte?"

Hem och Skolas nya broschyr rätar ut missförstånd om vad tystnadsplikt och sekretess innebär i skola och på daghem.

Det finns många felaktiga uppfattningar om vad tystnadsplikten innebär i skol- och daghemssammanhang. Därför har Förbundet Hem och Skola bett en sakkunnig, juristen Ulrika Krook, att sammanställa ett material som både föräldrar men säkert också pedagoger kan ha nytta av i kontakten mellan hemmet och skolan eller daghemmet. Grundprincipen i vårt samhälle är offentlighetsprincipen och det skall särskilt nämnas vad som inte är öppen och tillgänglig information, poängteras i Hem och Skolas nya material ”Hemligt eller inte?”.

Då flera olika lagar och bestämmelser påverkar regler om tystnadsplikt och sekretess har frågan blivit oklar för både pedagoger och föräldrar, säger Ulrika Krook. Offentlighet, sekretess, tystnadsplikt och dataskydd hänger alla ihop och bildar en helhet. Därför är det lätt att tycka att frågan är svår och att den mesta informationen skall hållas hemlig. Egentligen skall man resonera tvärtom, det mesta är offentligt, om inte annat påbjuds.

I Hem och Skolas broschyr lyfts en del av de ofta förekommande frågorna upp. En enkel, men viktig fråga såhär vid terminsstarten är frågan om man får samla upp och dela listor på vilka elever som finns i klassen. Eftersom frågan väcker huvudbry speciellt kring skolstarten kommer svaret här:

Påstående: Föräldrars kontaktinformation är hemlig och därför får det inte finnas grupp- eller klasslistor.

Falskt:  Föräldrars kontaktinformation är inte automatiskt hemlig bara för att den finns i ett register på daghem, i eftermiddagsverksamheten eller i skolan. Det behövs heller inget samtycke av föräldrar för att samla in kontaktinformation. Bestämmelser om personregister, dataskydd och datasekretess gör i sig inte information och uppgifter hemliga. De begränsar däremot möjligheterna för personalen att dela listor med kontaktuppgifter, bl.a. elektroniskt.

Tips: För att undvika oklarheter med föräldrarnas och barnens kontaktinformation kan det vara bra att ha ett system där föräldrarna själva, klassläraren eller läraren inom småbarnspedagogiken ber att föräldrar fyller i de uppgifter som de vill dela med de andra föräldrarna i gruppen eller i klassen, exempelvis på ett föräldramöte eller under en viss tidperiod. Samtidigt kan skriftligt samtycke lämnas till att uppgifterna får delas till alla på listan, också elektroniskt. Ett annat sätt kan vara att varje grupp eller varje klass har en grupp-/klassförälder eller flera grupp-/klassföräldrar som samlar in uppgifterna och sedan skickar dem vidare till alla berörda föräldrar. Förutsättningen är att kontaktinformation samlas för privat bruk. Därför kan inte föräldraföreningen samla in de här uppgifterna.

Materialet ”Hemligt eller inte” finns uppladdat på Hem och Skolas webbplats: hemochskola.fi/material

Mera information ger:

Jur. mag. Ulrika Krook 050-475 26 83

Hem och Skolas verksamhetsledare Micaela Romantschuk 050-336 20 16