Tillbaka

Jakobstad - Föreningsträff

Vill du träffa andra föreningsaktiva och höra vad de har på gång i sina föreningar?  Dela erfarenheter och diskutera föreningens uppgift och samtidigt höra mera om Förbundet Hem och Skola?

Projektet Varje förälder bjuder in styrelsemedlemmar från alla föräldraföreningar i svenska Österbotten till träffar under året. Vi hoppas på mycket diskussion och att man delar med sig av erfarenheter.

Under vår första träff diskuterar vi bl.a.
Varför finns vi – vad är vårt syfte?
Hur berättar vi om vår förening? Vilka kanaler ska vi använda? Hur når vi ut till potentiella medlemmar och hur rekryterar vi nya styrelsemedlemmar?


28.10.2019  kl. 18 -20, Lagmans skola, Jakobstad. Anmäl dig med HÄR senast 25.10.

Kontaktperson: Petra Högnäs, petra@hemochskola.fi. Tfn 0400-905 715