Nyheter

11.3 Årsmöte på kommande

Förbundet kallar till årsmöte lördagen den 27 april i Helsingfors. Efter årsmötet så bjuder vi de 25 mötesdeltagare som anmäler sig först på en guidad rundtur i konstmuséet Amos Rex. Information om årsmötet samlas här.

Nyheter

14.2 Skolan börjar - välkommen! på olika språk

Vår populära broschyr "Skolan börjar - välkommen!" finns nu översatt till olika språk. På vår webbplats finns den nu på finska, engelska, samiska, somaliska och arabiska. Tack till Suomen Vanhempainliitto för gott samarbete.

Nyheter

4.2 Hem och Skola - ny adress & telefon

Förbundet Hem och Skolas centralkansli har flyttar måndagen den 4 februari. Det nya kansliet finns i samma kvarter och adressen är Nylandsgatan 17 B 27, 00120 Helsingfors. Vår telefonnummer ändras så att våra gamla 09-nummer tas ur bruk och att alla i personalen i framtiden nås på mobiltelefonnummer.