Nyheter

Ge ett diplom till ditt skolbarn!

Hej förälder! Läsåret 2021-2022 är alldeles snart avklarat och det ska vi fira! Tack till dig som förälder för att du har funnits där för ditt barn under året. Men det största tacket går ändå till alla barn som också det här läsåret har kämpat på trots strikta coronarestriktioner. Varje...

Nyheter

Nora Grotenfelt: Jag är själaglad över att få vara ordförande

När jag var barn och gick i lågstadiet var min mamma en väldigt aktiv förälder.Jag minns att jag var stolt över henne för att hon kunde teckna jättefina kycklingar på inbjudan till påskdiscot som ordnades bara för att barn skulle få en guldkant i tillvaron.Hon ordnade också basarer och klassresor...

Nyheter

12.4 Hem och Skola valt till Årets förbund

Förbundet Hem och Skola har under pandemitiden satsat extra mycket på att både föräldrar och elever ska må bra. Nu har Förbundsarenan utsett Hem och Skola till Årets förbund. Under pandemiåret 2021 jobbade Förbundet Hem och Skola fram nya sätt att arbeta och kommunicera. Ett exempel är kampanjen ”Du är...

Nyheter

6.4 Ласкаво просимо - ДО ШКОЛИ!

Broschyren Skolan börjar - Välkommen! finns nu på ukrainska. ЦЯ БРОШЮРА ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ БАТЬКІВ, ЧИЇ ДІТИ ПОЧИНАЮТЬ НАВЧАТИСЯ В ШКОЛІ. Den riktar sig till alla nya skolföräldrar och berättar om den finländska skolan och hur man som förälder kan stödja sitt barns skolgång. Broschyren hittas i vår materialkatalog.

Nyheter

Poddavsnitt: Hur ser rasismen ut i skolan?

Vårdnadshavarens förklaring ställer frågan: Hur ser rasismen ut i skolan? Rasism finns, också i skolan. Men hur ser den ut? Hur sker det? Kan alla ens identifiera rasism? Finland ha blivit en mycket mer diversifierad plats under de senaste 30 åren, men det kan fortfarande vara svårt för någon som...

Nyheter

15.2 Tidningen Hem och Skola 1/2022 är här

Nu delas tidningen Hem och Skola 1/2022 ut i skolor och daghem där det finns en föräldraförening som är medlem i Förbundet Hem och Skola. Nedan kan du bläddra i det elektroniska numret och ifall du vill läsa enskilda artiklar så hittar du dem i vårt artikelarkiv. https://issuu.com/tidningenhemochskola/docs/hos-1-22

Nyheter

27.1 Träffpunkt föräldrar, nytt för föräldraträffar

Kunde Träffpunkt föräldrar vara något för din förening eller din klass? Träffpunkt föräldrar är en föräldrakväll i dialog kring ett givet tema som intresserar deltagarna. Vi har färdigt förberedda introduktioner som består av några få bilder i Powerpoint och en separat videointroduktion till kvällens tema. Introduktionen har skapats av en...

Nyheter

17.1 Welcome to Upper Secondary Education!

"Välkommen till andra stadiet" är en guide för föräldrar till unga som går ut grundskolan. Den har tidigare funnits på svenska och finska "Tervetuloa toiselle asteelle!". NYTT! Broschyren är nu översatt till engelska: Welcome to Upper Secondary Education! Guide for parents of children who are finishing basic education Förbundet Hem...

Nyheter

10.1 Karantän och distansundervisning

När har mitt barn rätt till distansundervisning? Här har vi sammanställt frågor och svar som just nu är aktuella i grundskolan. Källa: Utbildningsstyrelsen "Hem och Skolas frågor och svar om distansundervisning" Har ett barn rätt till distansundervisning då hen är i karantän pga av corona?Ja, barnet kan beroende på hur...

Pressmeddelande

24.12 Kampanjen En nykter jul för barnens skull

Under högtider ska också barnen få vila ut. Ibland kan vuxna glömma att barn också utsätts för stress och krav av många olika slag i dagens värld. Det är ofta svårt för växande barn och unga att klara sig bland alla förväntningar och mål. Hemmen ska stödja barnen på alla...

Pressmeddelande

20.12 Katarina Perander disputerat i pedagogik

Barn och unga behöver stöd i sitt lärande. Att universitetsstudenter är deprimerade och utmattade lyftes senast upp i THLs rapport i december i år och Hälsa i skolan resultaten tyder på att unga känner sig allt tröttare redan i skolan. I Katarina Peranders doktorsavhandling kom hon fram till att det...

Nyheter

1-24.12 Hem och Skolas julkalender

Följ med Hem och Skolas stärkande julkalender på Instagram. Genom att tala om styrkor med våra barn ger vi dem ett språk för goda egenskaper och styrkor som vi alla har. Styrkorna är stabila, men de är också formbara och kan utvecklas. -Vilken är din styrka?

Nyheter

26.11 Tidningen Hem och Skola 4/21 är här

Barns och ungas klimatoro är temat vårt senaste nummer. Tidningen riktar sig till föräldrar och tar upp frågor som berör och engagerar. Den tryckta tidningen delas ut i skolor och daghem där det finns en föräldraförening som är medlem i förbundet. Här kan du läsa enskilda artiklar och här finns...

Nyheter

19.11 Nyanlända familjer i skolan

Hem och Skola har medverkat till att skriva i Bildningsalliansens handbok: Föräldrar i fokus - handbok och lektionsplanering. Det är viktigt att föräldrar som flyttat till Finland kan få stöd av andra föräldrar. Hemlandets skolsystem kan vara mycket annorlunda än det finländska. Därför behövs information och insikter, dels om hur...

Nyheter

15.11 Veckan för barnets rättigheter

Under veckan för barnets rättigheter (15-21.11) lyfts FN:s konvention om barnets rättigheter upp i många sammanhang. Känner du som är förälder till vad som står i barnkonventionen?

Nyheter

29.10 Ny ordförande i föreningen?

Grattis! Du har säkert många frågor och mycket nytt på gång. Vi inbjuder dig till ett Föreningsfika 17.11 kl.18-19.30 under vilket vi går igenom grunder i föreningskunskap och svarar på frågor om verksamhet i en föräldraförening. Anmäl dig till evenemanget via vår evenemangskalender. Kom ihåg att uppdatera föreningens information till...

Nyheter

25.10 Lillemor -Du är guld värd!

De tio personer som får Hem och Skolas utmärkelse Du är guld värd är valda. De som redan premierats är: 8.10 Överläkare Asko Järvinen, Helsingfors 12.10 Skolkurator Moa Martin, Gymnasiet Grankulla samskola och Hagelstamska skolan, Grankulla 12.10 Biträdande rektor, klasslärare Mikaela Kokko, Nummela skola, Vichtis 13.10 Föreningsordförande Ulrika Krook, Föräldraföreningen...

Pressmeddelande

8.10 Asko Järvinen - Du är guld värd

Hem och Skola premierar överläkare Asko Järvinen med utmärkelsen ”Du är guld värd” Förbundet Hem och Skola premierar personer som på ett positivt sätt bidragit till barn och ungas välbefinnande under den pågående coronapandemin. En som gjort skillnad är överläkare i infektionssjukdomar Asko Järvinen vid HUS. Han har på sitt...

Nyheter

5.10 Stipendium för lägerskola 2022

Är du kontaktperson för en grupp eller klass som planerar en lägerskola för 2022? Klasser och grupper i svenskspråkiga skolor i Finland har möjlighet att ansöka om ett stipendium från Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd senast 15.10: Ansökan görs elektroniskt http://lisiwahlsstiftelse.rimbert.fi/home Observera att lägerskolstipendier endast kan sökas när du väljer...

Nyheter

27.9 Tidningen Hem och Skola 3/2021 är här

Den här veckan delas tidningen ut i skolor och daghem där det finns en föräldraförening som är medlem i Förbundet Hem och Skola. Tidningen riktar sig just till dig som är förälder. I numret ingår bl.a. artiklar om ponnyn som hobby och terapi, att bli känd på Tik Tok och...

Nyheter

20.9 Välbefinnande i familjen - KURSEN FULLSATT

Tack för intresset! Båda kurserna är nu fullsatta. Alla föräldrar upplever utmaningar i vardagen. Ibland är det bra att stanna upp och reflektera över hurdan förälder man själv vill vara. Det finns sätt att öka den egna känslan av tillräcklighet och möjlighet att påverka hela familjens välbefinnande. Nu erbjuder Förbundet...

Nyheter

8.9 Hem och Skola-dagens spel

Till dig som är rektor/kontaktperson från skolans sida NYTT: Nu lanseras Hem och Skola-dagens spel. Spelet är ett online-spel för föräldrar och elever där spelaren får följa med en skolklass i Mammutbackens skola. Det lekfulla spelet skapar engagemang och samhörighet t.ex. i samband med den nationella Hem och Skola-dagen fredagen...

Nyheter

7.9 Inspiration för klassföräldrar

Vad är en klassförälder? En klassförälder är en eller fler föräldrar som frivilligt ställer upp för att tillsammansmed klassens lärare/klassföreståndare jobba för ett gott klimat och en gemenskap iklassen. Uppdraget har olika namn i olika skolor, benämningar som används är t.ex.klassmamma/klasspappa, klassombud, föräldraråd. I många skolor önskar Hem ochSkola-föreningen att...

Pressmeddelande

17.8 Vaccinering - unga ska få bestämma

De unga ska själva få bestämma om sin vaccinering. Finlands svenska lärarförbund och Förbundet Hem och Skola anser att det är bra att skolhälsovården i många kommuner nu erbjuder ungdomar möjligheten att vaccinera sig mot Covid-19. På det här sättet når hälsovården snabbt ut till yngre åldersgrupper och kan erbjuda...

Nyheter

9.8 Snart börjar skolan!

Har du ett barn som inleder sin skolgång i åk 1 eller en ungdom som börjar i högstadiet eller andra stadiet? Hem och Skola har broschyrer som riktar sig just till familjer där ett nytt skede börjar. Ditt stöd som förälder behövs i allt det nya spännande som nu tar...

Nyheter

5.8 Ny på dagis?

Börjar ditt barn i småbarnspedagogiken nu i augusti? Hem och Skola har en broschyr som handlar om hur du som förälder kan förbereda dig inför allt det nya. I broschyren presenteras hur daghemmen idag samverkar med föräldrar. Broschyren har skrivits i samarbete med Suomen Vanhempainliitto och den finns förutom på...

Nyheter

18.6 Välkommen till andra stadiet

Har du en ungdom som kommer börjar på andra stadiet i höst? Ditt stöd som förälder kommer att behövas också i framtiden. Broschyren Välkommen till andra stadiet är skriven just för dig som är förälder.

Nyheter

2.6 Diplom till varje skolelev, skriv ut!

Hej förälder! Ett annorlunda och rätt tungt skolår tar nu slut. Tack till dig som förälder för det stöd du har givit ditt barn i en situation där coronarestriktioner och distansskola har blivit vardag. En sits som varit tuff för alla. Barnets skolgång har krävt mycket av hemmafronten och givit...

Pressmeddelande

25.5 Kampanjen NYKTER – SOLKLART!

Problem hos barn och unga ska förebyggas i ett tidigare skede. Deltagarna i kampanjen Nykter – solklart kallar de vuxna i vårt land att med gemensamma krafter ta hand om alla barn och unga. Vuxna ska se till att barn och unga får växa upp i sunda och säkra förhållanden....

Nyheter

20.5 Föräldrabarometern 2021 publicerad

Hör du till de 26.357 föräldrar med barn i grundskolan som besvarat frågorna i Föräldrabarometern om hur coronapandemin påverkat det innevarande skolåret? Nu presenteras de mest centrala resultaten av undersökningen. Frågorna handlade om hur arrangemangen kring skolgången förlöpt och hur samarbetet med hemmen fungerat under läsåret. Undersökningen är ett samarbete...

Nyheter

19.5 Temaåret Fokus Må bra lanseras

Till Förbundets medlemsföreningar: Nu om någonsin behövs en satsning på välbefinnande då alla familjer på ett eller annat sätt har påverkats av coronan. Tillsammans kan vi stödja varandra, dela kunskap och erfarenheter. Haka på medlemsföreningarnas temaår Fokus Må bra för 2021-2022. Förbundet erbjuder träffar, föreläsningar och nätverkande för föräldraföreningar under hela...

Nyheter

10.5 Vårdnadshavarens förklaring, nytt avsnitt

I podden Vårdnadshavarens ställs frågan: Är skolan för självupptagen? I studion tillsammans med Christian Bertell och Micaela Romantschuk: rektor Mikael "Misha" Ericsson och forskare och lektor Harry Lunabba. Hittas på Soundcloud och många olika poddplattformar. Till podden Vårdnadshavarens förklaring.

Nyheter

27.4 Tidningen Hem och Skola 2/2021 är här

Den här veckan delas tidningen Hem och Skola 2/2021 ut i skolor och på daghem där det finns en föräldraförening som är medlem i Förbundet Hem och Skola. Tidningen finns till just för dig som är förälder, så håll utkik efter den tryckta tidningen. Här kan du bekanta dig med...

Nyheter

26.4 Idag öppnas anmälan till Hem och Skola-dagen

Nu kan du som är rektor eller daghemsföreståndare anmäla att ni är med och uppmärksammar den nationella Hem och Skola-dagen i höst. Dagen firas officiellt fredagen den 24 september, men det passar bra att uppmärksamma samarbetet med vårdnadshavarna ett annat datum. Vi har utvecklat en modell som vi kallar trafikljusmodellen...

Nyheter

24.4 Förbundets årsmöte

Förbundet Hem och Skola kallar sina medlemmar till årsmöte lördagen den 24 april kl.11.30. Anmälningstiden är slut, men önskar du delta så kan du sända en e-post till maarit@hemochskola.fi Under årsmötet lanserar Hem och Skolas Temaår Fokus Må bra. Efter årsmötet, ca kl.13-14, kommer Arcadas prorektor Henrika Franck att föreläsa...

Nyheter

15.4 Slutseminarium Varje förälder

Välkommen med på projektet Varje förälders slutseminarium to 15.4 kl.17.30-19.00! Under kvällen presenterar vi modeller och material som projektet arbetat fram. Vi kommer också att diskutera med lärare och föräldrar om varför det är så viktigt att hemmen och skolan samarbetar. Anmälningstiden för att delta i seminariet via Zoom är...

Nyheter

31.3 Hem och Skolas blogg

Följer du med Hem och Skolas blogg på hemochskola.fi/bloggen? I bloggen tar vi upp aktuella ämnen antingen via inbjudna gästbloggare eller så är det någon av oss som jobbar på Förbundet Hem och Skola som vässer pennan.

Nyheter

5.3 Fem tips till föräldrar för distansskola

Skolan ansvarar för undervisningen. Skolorna har nu mera utvecklade stödformer och processer än de hade våren 2020. Det finns flexibilitet i frågan om distans/närundervisning på ett annat sätt än senaste år. En elev som inte klarar sig hemma av olika orsaker har rätt till närundervisning. Kontakta läraren om du har frågor.  Struktur och trivsel i vardag Försök...

Nyheter

15.2 Tidningen Hem och Skola 1/2021 är här

Hur ser vardagen ut i skolor och daghem efter ett år i coronapandemins skugga? Artiklar om temat ingår i Tidningen Hem och Skola 1/2021. Det är det första nummer vår nya redaktör, Tommy Pohjola, basar för. Numret delas ut i tryckt form före sportlovet i skolor och daghem som har...

Nyheter

20.1 Quiz om "Hemligt eller inte?"

Är dina kunskaper på nybörjar- eller på gurunivå? Hem och Skola har skapat ett kort Quiz som baserar sig på materialet: Hemligt eller inte? - Offentlighet och sekretess inom småbarnspedagogik och skola. Svara på om fem vanliga påståenden är sanna eller falska: Testa dina kunskaper: Hemligt eller inte? https://www.hemochskola.fi/material/hemligt-eller-inte/

Pressmeddelande

19.2 Debatt: Samarbete behövs mer än någonsin

Förbundet Hem och Skola oroar sig över föräldrarnas och familjernas ork under coronatiden och har kontaktats av både enskilda föräldrar och av föräldraföreningar med signalen om att samarbete mellan föräldrar men också mellan hem och skola avmattats under pandemin. Det är naturligt att fysiska möten och evenemang inte kan ordnas...

Nyheter

21.12 Podden: Var är pappa?

Vårdnadshavarens förklaring ställer frågan: Var är pappa? Åtminstone tidigare är det främst mamma som tagit ansvaret för barnen och allt som berör dem, också skolan. Är det så längre? Är det pappa som allt oftare håller kontakten till skolan? Hjälper pappa med läxorna där hemma? Hjälper pappa med alla läxor,...

Nyheter

18.12 Föräldrapanel om coronavåren

Föräldrapanelen ordnades i november av tankesmedjan Agenda och Förbundet Hem och Skola för att ge föräldrar en chans att diskutera hur familjen mår, i sviterna av ett år med både distansskola och undantagstillstånd. Diskussionen spelades in och resulterade i fyra videoklipp som publiceras i december via Hem och Skolas webbplats...

Nyheter

1.12 Julkalender på Instagram

Hem och Skolas julkalender finns på Instagram. Följ oss där och se vad som ger oss glädje i december. https://www.instagram.com/hemochskolaifinland/

Nyheter

23.11 Tidningen Hem och Skola 4/2020 ute

Nu delas den tryckta Tidningen Hem och Skola 4/2020 ut i skolor och på daghem som har en föräldraförening som är medlem i Förbundet Hem och Skola. - Håll utkik! Enskilda artiklar kan läsas på Hem och Skolas webbplats. Våra rubriker är: Uppdrag: Nå ut till alla föräldrar. Dags att...

Pressmeddelande

20.11 ”Vårdnadshavarens förklaring” - ny Podcast

Förbundet Hem och Skola lanserar podden ”Vårdnadshavarens förklaring” som riktar sig till föräldrar. Tanken är att ta upp olika brännande frågor från skolvärlden, säger redaktör Christian ”Kike” Bertell som är poddvärd tillsammans med förbundets verksamhetsledare Micaela Romantschuk. Till studion inbjuder de sakkunniga som har kunskap och åsikter i poddens aktuella...

Nyheter

11.11 Välkommen till andra stadiet!

Har du ett barn som går i åk 9? Nu finns det ett material som är skrivet just för dig som är förälder. Förbundet Hem och Skola har ett nytt material som riktar sig till föräldrar till nionde klassister. Materialet handlar om studievalet och studierna på andra stadiet. Välkommen till...

Nyheter

20.10 Dags att uppdatera info om ny styrelse

Ifall ni har haft årsmöte och har en nyvald ordförande eller sekreterare så kom ihåg att uppdatera uppgifterna till Förbundet så att vi i fortsättningen når rätt personer. Kom ihåg att informationen om föreningens namntecknare ändras separat skall också uppdateras till Patent- och registerstyrelsen.

Nyheter

29.9 Tidningen Hem och Skola 3/2020 är här

Den här veckan delas den tryckta tidningen ut i skolor och daghem där en föräldraförening verkar som är medlem i Förbundet Hem och Skola. Artiklar med temat: Coronan stöpte om skolan, Giftfritt dagis, Vad är hemligt i skolan? Till artiklarna

Nyheter

23.9 Regionala Hem och Skola-träffar i oktober

Förbundet Hem och Skola samlar föreningsaktiva och övriga intresserade till regionala träffar i oktober med temat "Meningen med föreningen i coronatider". Känns det som om luften gått ur föreningsverksamheten i coronatider? Kom och hitta ny inspiration under Hem och Skolas regionträff som sammanför nyckelpersoner från olika föreningar. Kolla i evenemangskalendern...

Nyheter

25.9 En annorlunda Hem och Skola-dag

Fredagen den 25 september firas den nationella Hem och Skola-dagen på många håll på ett annorlunda sätt än tidigare. Tanken med dagen är att lyfta fram föräldrarnas viktiga roll i barnets lärande och betona vikten av samarbetet mellan hemmet och skolan. Tidigare år har dagen ofta firats med öppet hus...

Nyheter

10.8 Läget med corona, skola och dagis

Hösten är snart här. Hem och Skola har i samarbete med Suomen Vanhempainliito utarbetat fem tips inför det kommande läsåret. Fem tips till föräldrar Fem tips till lärare och personal inom småbarnspedagogiken

Nyheter

15.5 Förbundets årsmöte hålls 15.6

Kallelse till Förbundet Hem och Skolas årsmöte måndagen den 15 juni kl.18. Förbundet Hem och Skolas årsmöte var ursprungligen inprickat i april. På grund av coronaepidemin så sköts årsmötet framåt. Nu har riksdagen fattat beslut om att det undantagsvis kommer att vara möjligt att delta i t.ex. föreningars årsmöten på...

Nyheter

30.4 Skolor och dagis öppnar igen 14.5

Skolor och daghem öppnar igen – tips till föräldrar.Regeringen har fattat beslut om att upphäva begränsningarna som gäller småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen och hänvisar till hälsomyndigheternas bedömning. Den 14 maj kommer verksamheten inom småbarnspedagogik och den grundläggande undervisningen att gradvis återgå till närundervisning så att tryggheten särskilt beaktas. Suomen...

Nyheter

24.4 Resultat i enkäten "Distansundervisning i coronatider"

Förbundet Hem och Skola samlade i början av april under en dryg veckas tid in föräldrars åsikter om distansundervisningen under coronaläget. I medierna har det på senaste tiden lyfts upp många utmaningar, men också lyckade exempel på distansundervisning. Vi ville fråga föräldrarna direkt i ett anonymt frågeformulär hur de uppfattat...

Nyheter

26.3 Håll kontakten under distansundervisningen

Samarbete mellan hemmet och skolan i tider för distansundervisning. Distansundervisningen har kommit väl i gång i landet. Tack till alla involverade lärare! Ett varmt tack riktas också till alla föräldrar som i den här krävande situationen stöder sina barns lärande i hemmen. Samarbete mellan skolan och hemmen behövs alldeles särskilt...

Nyheter

17.3 Fem råd till föräldrar i coronatider

Ta det lugnt – fem råd till föräldrar i coronatider. Regeringen har nu fattat beslut om att skolorna stängs. Det innebär att våra barn undervisas på distans. Kom ihåg att ansvaret för undervisningen är skolans men att du som förälder kan hjälpa till på olika sätt. Först och främst skall...

Nyheter

16.3 Föreningens verksamhet och Corona

Till Förbundet Hem och Skolas medlemsföreningar. Vårens Hem och Skola-föreläsningar avbokas Inom ramen för Förbundet Hem och Skolas verksamhet har vi ett nätverk med föreläsare för föräldrakvällar. Med anledning av myndigheternas rekommendationer har vi beslutat att föreläsningarna inom ramen för vårt nätverk avbokas. Det betyder att Förbundet Hem och Skola...

Nyheter

13.3 Vädjan till alla föräldrar gällande Corona-viruset

Skolor och daghem jobbar just nu på högtryck med att forma verksamheten på bästa sätt för våra barn och unga. De får hela tiden den nyaste informationen från myndigheterna om läget med pandemin och handlar i enlighet med den. Det är viktigt att vi som föräldrar ger personalen arbetsro och...

Nyheter

10.3 Anmälan till höstens Hem och Skola-dag

Nu kan du som är rektor eller föreståndare anmäla att er skola/ert dagis är med och uppmärksammar den nationella Hem och Skola-dagen i höst. Länken till anmälningsformuläret hittas på hemochskola.fi/dagen

Nyheter

25.2 Nya föreläsare

Förbundet erbjuder sina medlemsföreningar möjlighet anlita en föreläsare för en föräldrakväll. Nu har vårt nätverk fått ett tillägg i Mia Montonen. Hennes rubrik är: Kärlek, tid och stresshantering – verktyg till ett bättre föräldraskap. Konceptet består av en föreläsning och diskussion samt konkreta tips på hur man som förälder kan...

Nyheter

25.1 Educa-panel om Dagisbarometern

Snack om namnet i stövelskaftet eller äkta delaktighet? - Dagisbarometern 2019 Hur mår barn på dagis och hur förverkligas föräldrarnas delaktighet? Välkommen att ta del av resultat från historiens första Dagisbarometer. Vilka frågor och tankar väcker resultaten bland panelisterna och hos dig? I panelen medverkar barnombudsman Elina Pekkarinen, Kommunförbundets utvecklingschef...

Nyheter

2.1 Dagis börjar på engelska, ryska, arabiska och somaliska

Broschyren "Dagis börjar - Välkommen" som är skriven till föräldrar vars barn börjar dagis finns nu översatt till engelska, ryska, arabiska och somaliska. Sedan tidigare hittas materialet på svenska och finska. Kolla in vår materialkatalog.

Nyheter

8.11 Ny i styrelsen?

Grattis till de nyvalda! Om ni har en nyvald ordförande eller sekreterare (eller namntecknare) i er föräldraförening så kom ihåg att uppdatera informationen både till Förbundet Hem och Skola och Patent- och registerstyrelsen.

Nyheter

10.9 Förälder till barn på dagis? Din åsikt behövs!

Dagisbarometern – en enkät för dig som är förälder! Vilken åsikt har du om ditt barns dagis och om småbarnspedagogiken? Har samarbetet med daghemmet varit smidigt? Hur genomförs föräldrarnas delaktighet i småbarnspedagogiken? Svara på Dagisbarometern och berätta vad du tycker. Din åsikt är viktig för oss. Det tar högst 15...

Nyheter

4.9 Lägerskolstipendium att söka senast 1.11

Lisi Wahls lägerskolstipendium att söka senast 1.11 Har ni en klass eller en grupp som planerar en lägerskola för kalenderåret 2020? Nu är det dags att ansöka om understöd! Det kan vara en kontaktperson från lägerskolgruppen som är den som skriver ansökan eller så kan läraren göra det. Sprid informationen...

Nyheter

8.8 Skolan börjar - Välkommen

Vi har material som riktar sig till dig som förälder om hur du kan stöda ditt barn då det börjar sin skolgång. Det heter "Skolan börjar - Välkommen". Det finns också ett material för dig som har ett barn som börjar i åk 7 "Välkommen till högstadiet".

Nyheter

2.7 Innovationer från förbundet & föreningar

I början av året gjorde vi ett upprop till våra medlemsföreningar och bad dem berätta vad de gärna skulle dela med sig av med andra föräldraföreningar. Vi efterlyste innovationer, tips och beskrivningar över lyckade giv. Nu finns en del av de inkomna tipsen publicerade tillsammans med nedslag i Förbundet Hem...

Nyheter

27.6 Hem och Skola firar i höst

Förbundet Hem och Skola fyller 50 år. Det firar vi genom att arrangera regionala träffar med temat "Kraft och glädje i att vara förälder". Alla intresserade föräldrar är välkomna att delta i våra festligheter. Inför varje träff kommer vi att ta emot anmälningar och platserna fylls i anmälningsordning. Kolla i...

Nyheter

29.4 Tre nya styrelsemedlemmar

Tre nya styrelsemedlemmar i Förbundet Hem och Skolas styrelse Förbundet Hem och Skola höll sitt årsmöte i Helsingfors lördagen den 27 april. Under mötet invaldes tre nya styrelsemedlemmar. De är Åse Fagerlund från Helsingfors, Anders Vahtola från Pargas och Patrik Flöjt från Jakobstad.  Hem och Skolas styrelsemedlemmar är samtidigt regionala...

Nyheter

15.4 Bokpaket till daghem

Vill ert daghem få nya idéer för att fördjupa högläsningen? Daghem i Svenskfinland kan ansöka om paket med ett urval nya svenskspråkiga barnböcker och tillhörande pedagogiskt stödmaterial. 200 bokpaket sänds ut i början av hösten. För vem: Privata och kommunala daghem, ej familjedagvårdare eller språkbadsdaghem Ansökningstid: 15.4-15.5 2019 Elektronisk ansökan:...

Nyheter

27.3 Jobb att söka på Hem och Skola

Vi anställer en RÅDGIVARE till vårt centralkansli i Helsingfors. Om du tycker att det är viktigt med ett gott samarbete mellan föräldrar och skolan/dagis, då har vi ett jobb för dig. Vi önskar sökande med högskoleexamen inom t.ex. pedagogik, sociologi, utvecklingspsykologi eller annan motsvarande examen. Initiativförmåga, flexibilitet, samarbetsförmåga och vana...

Nyheter

11.3 Årsmöte på kommande

OBS! Mötesplatsen ändrad till restaurang Loiste i vån 9 i Sokos-huset, adress Brunnsgatan 3 i Helsingfors. Förbundet kallar till årsmöte lördagen den 27 april i Helsingfors. Efter årsmötet så bjuder vi de 25 mötesdeltagare som anmäler sig först på en guidad rundtur i konstmuséet Amos Rex. Information om årsmötet samlas...

Nyheter

14.2 Skolan börjar - välkommen! på olika språk

Vår populära broschyr "Skolan börjar - välkommen!" finns nu översatt till olika språk. På vår webbplats finns den nu på finska, engelska, samiska, somaliska och arabiska. Tack till Suomen Vanhempainliitto för gott samarbete.

Nyheter

4.2 Hem och Skola - ny adress & telefon

Förbundet Hem och Skolas centralkansli har flyttar måndagen den 4 februari. Det nya kansliet finns i samma kvarter och adressen är Nylandsgatan 17 B 27, 00120 Helsingfors. Vår telefonnummer ändras så att våra gamla 09-nummer tas ur bruk och att alla i personalen i framtiden nås på mobiltelefonnummer.