Vi jobbar för att skolor ska bli mera familjevänliga

| Publicerad 21 mars, 2023

För att eleverna ska må bra, trivas och lära sig i skolan behöver det finnas en god dialog mellan föräldrarna och hemmet. Nu satsar Förbundet Hem och Skola på att få skolorna ännu mera familjevänliga.

Vi på Förbundet Hem och Skola vet att en god dialog mellan föräldrarna och skolan skapar trygghet samt minskar oro och stress både hos eleverna och föräldrarna.

Hem och Skola vill därför att skolorna ska se föräldrarna som en resurs och involvera dem i barnets lärande och skolvardag. I det nya materialet Familjevänlig skola finns det beskrivet hur skolorna kan jobba för att bli mera familjevänliga. Materialet är främst riktat till rektorer och lärare.

– När föräldrarna görs delaktiga i sina barns skolvardag kan föräldrarna känna sig mer avslappnade. Målet för all kommunikation är att stödja elevens välbefinnande och lärande i skolan, säger Micaela Romantschuk, verksamhetsledare på Förbundet Hem och Skola.

Digital fortbildning för lärare
Nu i mars och april erbjuder Förbundet Hem och Skola lärare en kostnadsfri digital fortbildning där vi går igenom hur skolorna kan bli ännu mera familjevänliga. Under de fyra träffarna tar vi upp följande teman: öppen och välkomnande verksamhetskultur, delaktighet och inkluderande verksamhet, kommunikation samt goda relationer, välbefinnande och gemenskap. Över 50 lärare från hela Svenskfinland har anmält sig till fortbildningen.

Förbundets specialsakkunniga inom utbildningsfrågor Katarina Perander har tillsammans med sakkunniga Petra Högnäs skrivit materialet Familjevänlig skola. De ser fram emot att få träffa lärarna som ska delta i fortbildningen.

– Det är roligt att så här många vill delta. Det ska bli intressant att höra hur skolorna nu samarbetar med hemmen och hur samarbetet kan utvecklas. Det är också viktigt för oss att höra in fältet så att vi kan erbjuda rätt slags stöd i att bygga upp ett gott samarbete mellan hemmet och skolan, säger Katarina Perander.

Hem och Skola knackar på hos bildningsdirektörerna
Parallellt med Familjevänlig skola-fortbildningen besöker Micaela Romantschuk och Katarina Perander bildningsdirektörerna runtom i Svenskfinland. Under besöken betonar de betydelsen av att stärka samarbetet mellan hemmet och skolan för att skapa en trygg och stödjande miljö där eleverna trivs och lär sig på bästa sätt. En familjevänlig skola fokuserar på elevernas välbefinnande, lärande och skolgång. Det kan i sin tur hjälpa till att skapa en positiv miljö för eleverna och öka deras motivation att lära sig.

– Bildningsdirektörerna inser helt klart nyttan med att skolorna har ett gott samarbete med föräldrarna. Det är roligt att se att de verkligen vill satsa ytterligare på att stärka samarbetet. Skolor som har en god dialog med hemmen kan skapa en starkare gemenskap mellan föräldrarna och på det sättet främja en positiv skolkultur. Det vinner eleverna, föräldrarna och lärarna på, säger Micaela Romantschuk.

I slutet av februari träffade de bildningsdirektörerna i östra Nyland. Borgås direktör för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning Rikard Lindström vill gärna se att skolorna blir ännu mera familjevänliga:

All förändring kräver tid och stöd. Jag tror det finns ett brett stöd i skolan för att utveckla samarbetet, men det finns även frågor som behöver lösas. Den styrkedja som till exempel forskaren Lars Svedberg talar om behöver engageras, från skolans hela personal med rektor, till administrationen och politiker. När vi jobbar långsiktigt och brett, kommer vi på sikt att få resultat, säger Rikard Lindström.


Mera information:
Micaela Romantschuk
micaela@hemochskola.fi
050 336 20 16