26.3 Håll kontakten under distansundervisningen

| Publicerad 26 mars, 2020

Samarbete mellan hemmet och skolan i tider för distansundervisning. Distansundervisningen har kommit väl i gång i landet. Tack till alla involverade lärare! Ett varmt tack riktas också till alla föräldrar som i den här krävande situationen stöder sina barns lärande i hemmen. Samarbete mellan skolan och hemmen behövs alldeles särskilt i utmanande tider. Det är viktigt att kommunicera hur och när skolan håller kontakt med föräldrarna under tiden för distansundervisning.


Barnens situation varierar mycket i hemmiljö. Suomen Vanhempainliitto och Förbundet Hem och Skola känner oro för de barn och unga som nu p.g.a. distansundervisningen blir utan stöd i hemmen. Vi uppmanar därför alla lärare att hålla regelbunden kontakt med alla familjer.


Fem tips för lärare att hålla kontakten med hemmen
:
1. Det är bra att hålla tät kontakt med barnen och familjerna medan distansundervisningen pågår.

2. Kontakta regelbundet dina elevers familjer under veckan och hör dig för hur distansundervisningen fungerar. Då blir du varse om vilka barn och familjer som behöver mera stöd. Håll tätare kontakt med de familjer som du vet att har utmaningar som kan leda till svårigheter i den rådande situationen. Berätta för familjerna om det stöd som t.ex. skolans elevvård nu kan ge.

3. När du är i kontakt med vårdnadshavarna växla då också gärna några ord med barnet. Visa att du bryr dig om barnet.

4. Fråga modigt av föräldrarna hur distansundervisningen fungerar för barnet. Finns det något som skolan eller elevvården kunde göra för att stödja barnet och föräldrarna i samband med distansundervisningen.

5. Uppmuntra föräldrarna att vara i kontakt med dig/skolan om det är något som bekymrar dem. Be föräldrarna om respons på hur distansundervisningen fungerar beträffande arbetet på olika tekniska plattformer och om antalet givna uppgifter.