17.8 Vaccinering - unga ska få bestämma

| Publicerad 17 aug, 2021

De unga ska själva få bestämma om sin vaccinering.


Finlands svenska lärarförbund och Förbundet Hem och Skola anser att det är bra att skolhälsovården i många kommuner nu erbjuder ungdomar möjligheten att vaccinera sig mot Covid-19. På det här sättet når hälsovården snabbt ut till yngre åldersgrupper och kan erbjuda barn och unga att på ett smidigt sätt få tillgång till vaccination.
Beslutet om vaccinering skall enligt lagen om patientens ställning och rättigheter fattas av de unga själva. Det behövs inte samtycke från föräldrarnas håll och det är viktigt att den unga får saklig information om vad vaccinationen innebär. Varken skolan, föräldraföreningar eller -grupper är parter i processen kring vaccineringen.
Det är viktigt att alla unga upplever att de själva utan påtryckning kan ta ställning till den här viktiga frågan som berör deras egen hälsa.


Ta kontakt:
Finlands svenska lärarförbund FSL
Inger Damlin, förbundsordförande
tfn 040 089 7300


Förbundet Hem och Skola
Anders Adlercreutz, förbundsordförande
tfn 0440 981 221
Micaela Romantschuk, verksamhetsledare
tfn 050 336 20 16

Bild: Frida Lönnroos, FSL