2.6 Diplom till varje skolelev, skriv ut!

| Publicerad 2 Jun, 2021

Hej förälder!

Ett annorlunda och rätt tungt skolår tar nu slut. Tack till dig som förälder för det stöd du har givit ditt barn i en situation där coronarestriktioner och distansskola har blivit vardag. En sits som varit tuff för alla. Barnets skolgång har krävt mycket av hemmafronten och givit oss föräldrar en insyn i vad skolarbetet innebär ur barnets synvinkel.

Nu är det dags att tacka varje enskilt barn för skolåret som gått. Du kan skriva ut diplomet som vi utarbetat och komplettera det med en personlig hälsning just till ditt barn.

Skrivet i formen “jag som förälder”:
Diplomet i färg
Diplomet i svartvitt

Skrivet i formen “vi föräldrar”:
Diplomet i färg
Diplomet i svartvitt

In blanco-modell
Diplomet utan text


Solig sommar!

Förbundet Hem och Skola