8.10 Asko Järvinen - Du är guld värd

| Publicerad 8 okt, 2021

Hem och Skola premierar överläkare Asko Järvinen med utmärkelsen ”Du är guld värd”

Förbundet Hem och Skola premierar personer som på ett positivt sätt bidragit till barn och ungas välbefinnande under den pågående coronapandemin. En som gjort skillnad är överläkare i infektionssjukdomar Asko Järvinen vid HUS. Han har på sitt tydliga och sakliga sätt att kommunicera hjälpt många föräldrar att bibehålla lugnet och inge sina barn framtidstro. Det har i förlängningen lett till en ökad känsla av trygghet för barn och unga. Asko Järvinen har i sitt resonemang talat för barn och ungas rätt till att gå i skola. Det har givit Hem och Skola råg i ryggen att också i kristider stå upp för barns rättigheter och det är förbundets motivering till att premiera honom med utmärkelsen för ”Du är guld värd”.

Överläkare Asko Järvinen vid Helsingfors universitets centralsjukhus är en av tio personer som premieras i Förbundet Hem och Skolas kampanj ”Du är guld värd”. Under september hade föräldraföreningar och privatpersoner möjlighet att nominera en person som gjort skillnad i barns och ungas vardag under den pågående pandemin genom att ställa upp utöver det förväntade. Vi fick in 37 fina nomineringar och av dem har tio valts ut för att uppmärksammas särskilt på olika håll i Svenskfinland. De premierade personerna får ett färggrant paraply och diplom med kampanjens tema.

Bland de tio finns bl.a. aktiva i föräldraföreningar, rektorer, lärare, speciallärare, kuratorer, seniorer i skolan och föräldrar. De flesta av dem vet ännu inte om att de kommer att uppmärksammas med ett offentligt tack i skol- eller daghemsmiljö senare i oktober. Med utmärkelsen vill Förbundet Hem och Skola synliggöra personer som gör konkreta och goda gärningar som påverkar välbefinnande för andra. De premierade är personer som med sina handlingar och verksamhet kan inspirera och verka som förebilder både för barn och andra vuxna.

Mera information ger:

Förbundet Hem och Skola

Verksamhetsledare Micaela Romantschuk tfn 050-336 20 16