Poddavsnitt: Hur ser rasismen ut i skolan?

| Publicerad 18 febr, 2022

Vårdnadshavarens förklaring ställer frågan: Hur ser rasismen ut i skolan?

Rasism finns, också i skolan. Men hur ser den ut? Hur sker det? Kan alla ens identifiera rasism? Finland ha blivit en mycket mer diversifierad plats under de senaste 30 åren, men det kan fortfarande vara svårt för någon som är en del av majoritetssamhället att förstå hur en minoritet upplever vardagen. Det kan t.o.m. vara svårt att veta vilka ord som helst används, och i vilka sammanhang.

Samtalet leds av redaktör Christian ’Kike’ Bertell, och med i panelen är universitetsläraren och doktoranden Ida Hummelstedt från pedagogiska fakulteten på Helsingfors universitet, Muluken Cederborg, som bl.a. varit med och grundat föreningen Föräldrar för diversitet, och som själv är adopterad från Etiopien, samt socialpsykologen och pedagogikdoktorn Katarina Perander, sakkunnig på föreningen Hem och Skola i Finland.