Nyhetsbrev, februari 2023

| Publicerad 8 febr, 2023

Läs nyhetsbrevet här!

Som ordförande eller sekreterare i din Hem och Skola-förening borde du få nyhetsbrevet till din e-postadress. Hör av dig till oss om du inte får det: charlotta.svenskberg@hemochskola.fi.