5.10 Stipendium för lägerskola 2022

| Publicerad 4 okt, 2021

Är du kontaktperson för en grupp eller klass som planerar en lägerskola för 2022?

Klasser och grupper i svenskspråkiga skolor i Finland har möjlighet att ansöka om ett stipendium från Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd senast 15.10:

Ansökan görs elektroniskt

http://lisiwahlsstiftelse.rimbert.fi/home

Observera att lägerskolstipendier endast kan sökas när du väljer individuell eller organisation.
Kriterier för stipendiet är att det ingår övernattning och att det finns ett pedagogiskt program.
Beslutet kommer inom december. Ansökningstiden är 1.9-15.10.