27.1 Träffpunkt föräldrar, nytt för föräldraträffar

| Publicerad 27 jan, 2022

Kunde Träffpunkt föräldrar vara något för din förening eller din klass?

Träffpunkt föräldrar är en föräldrakväll i dialog kring ett givet tema som intresserar deltagarna. Vi har färdigt förberedda introduktioner som består av några få bilder i Powerpoint och en separat videointroduktion till kvällens tema. Introduktionen har skapats av en sakkunnig som arbetar professionellt med kvällens tematik. Efter den korta videointroduktionen finns det några förberedda frågor som föräldragruppen kan diskutera. En Träffpunkt föräldrar-kväll är planerad att ta två timmar.

Konceptet har Hem och Skola utvecklat i samarbete med Folkhälsan. Varmt tack till Barnavårdsföreningen i Finland och Spelkunskap-projektet vid EHYT för medverkan.