Mother helping son to do his homework
Nyheter

24.4 Resultat i enkäten "Distansundervisning i coronatider"

| Publicerad 24 april, 2020

Förbundet Hem och Skola samlade i början av april under en dryg veckas tid in föräldrars åsikter om distansundervisningen under coronaläget. I medierna har det på senaste tiden lyfts upp många utmaningar, men också lyckade exempel på distansundervisning. Vi ville fråga föräldrarna direkt i ett anonymt frågeformulär hur de uppfattat situationen. Sammanlagt fick vi 390 svar. Majoriteten av föräldrarna svarar att de mår bra (68 %), ca en femtedel (26 %) att de varken mår bra eller dåligt och 6,8 % att de mår dåligt i familjen.