Föräldrabarometern – småbarnspedagogik och förskoleundervisning

| Publicerad 20 nov, 2023

Förbundet Hem och Skola och Suomen Vanhempainliitto kartlägger föräldrarnas och vårdnadshavarnas åsikter om olika delområden inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

Föräldrabarometern 2023 – småbarnspedagogik och förskoleundervisning har särskild betoning på:

– föräldrarnas delaktighet
– samarbetet mellan hemmet och småbarnspedagogiken
– vardagen och fostran i hemmet

Föräldrabarometern, som fokuserar på småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen, genomförs nu för andra gången. Den första barometern gjordes år 2019.

Enkäten ger dem som gjort enkäten, beslutsfattare, anordnare av småbarnspedagogik, forskare och personalen inom småbarnspedagogiken viktig information om föräldrarnas åsikter om småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

Målgruppen för enkäten
Föräldrar och vårdnadshavare, som har ett barn som går på daghem eller gruppfamiljedagvård eller deltar i förskoleundervisning kan svara på frågorna. Frågorna kan besvaras på svenska eller finska. Svaren behandlas anonymt och den enskilda svararen kan inte identifieras. Enkäten är öppen 20.11.2023-7.1.2024.

Vi hoppas att enkäten förmedlas bland annat via administrationen för kommunernas småbarnspedagogik till föräldrar med barn inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Resultaten publiceras i maj 2024.

Här kan du delta i enkäten!

QR-kod till enkäten:


Tilläggsuppgifter:

Mikaela Romantschuk, verksamhetsledare, Förbundet Hem och Skola i Finland
mikaela.romantschuk@hemochskola.fi
tfn 050 336 2016

Saija Ohtonen-Jones, toiminnanjohtaja, Suomen Vanhempainliitto ry.
saija.ohtonen-jones@vanhempainliitto.fi
tfn 040 577 8815