Sök bokpaket från Lisi Wahls stiftelse

| Publicerad 21 aug, 2023

Från hösten 2023 ska skolorna ansöka om bokpaket via Lisi Wahls stiftelses elektroniska ansökningssystem. Ansökningstiden är 1.9-15.10.

Hösten 2023 är det årskurs 1 tur att få bokpaket.

Vartannat år är det årskurs 1 (ojämna årtal) och vartannat år årskurs 5 (jämna årtal) som kan ansöka om ett bokpaket för sin klass.

Årskurs 7-9 och skolor på andra stadiet ska ansöka om bokpaket på våren, ansökningstiden är 1.3-15.4.

Ansök om ett bokpaket här.