17.1 Welcome to Upper Secondary Education!

| Publicerad 17 jan, 2022

“Välkommen till andra stadiet” är en guide för föräldrar till unga som går ut grundskolan. Den har tidigare funnits på svenska och finska “Tervetuloa toiselle asteelle!”.

NYTT! Broschyren är nu översatt till engelska:

Welcome to Upper Secondary Education! Guide for parents of children who are finishing basic education

Förbundet Hem och Skola har skapat materialet i samarbete med Suomen Vanhempainliitto.

Broschyrerna hittas i vår materialkatalog.