Kommentar: Eleverna förlorar på konflikter mellan föräldrar och lärare  

| Publicerad 12 dec, 2022


Samarbetet mellan hemmet och skolan har debatterats aktivt i medierna de senaste dagarna. I artiklarna har relationen mellan hemmet och skolan beskrivits som ett krigstillstånd och föräldrar har betecknats som bråkmakare.

Nyheter av det här slaget ökar motsättningarna och försämrar samarbetet mellan hemmet och skolan. Syftet med samarbetet är ju att främja elevernas välbefinnande.

Vi som representerar hemmet och skolan vill påminna om att vi tillsammans måste skapa spelreglerna för samarbetet och hela verksamhetskulturen. Under de omständigheter som råder just nu är det viktigt att vi förstärker och värnar om vårt gemensamma arbete. Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga samtidigt som belastningen på familjerna och skolorna blir allt större. Därför har vi inte råd att gå miste om den gemensamma grunden för vår fostrargärning.

I stället för skällor behövs en konstruktiv dialog och handlingar som för oss mot en verksamhetskultur där hemmet och skolan samarbetar.

Att skapa motsättningar och offentligt stämpla föräldrar som bråkiga skadar förtroendet och den ömsesidiga uppskattningen mellan hemmet och skolan. Nivån på debatten ger dessutom en missvisande bild av lärarnas kompetens eller bedömningsförmåga. Negativa uttalanden får uppmärksamhet, men leder lätt till att en enskild upplevelse uppfattas som allmän. I stället för skällor behövs en konstruktiv dialog och handlingar som för oss mot en verksamhetskultur där hemmet och skolan samarbetar.

En god kommunikation mellan hemmet och skolan ger stöd om det uppstår problem.

Vi vädjar därför till alla att föra diskussionen om samarbetet mellan hemmet och skolan i en konstruktiv anda och med respekt för alla parter. Onödig kritik, anklagelser eller osakligt bemötande ska inte tolereras från någon part. Vi måste alltid komma ihåg att respektera barnets integritet. Den kan äventyras i situationer där en lärare under sitt eget namn berättar om problem i klassen. Det gäller också att se eventuella problem och ingripa. I skolorna gäller det att identifiera händelsekedjor som leder till tillspetsade situationer och att möjliggöra en dialog mellan föräldrarna och de vuxna i skolan. En god kommunikation mellan hemmet och skolan ger stöd om det uppstår problem.

Barn ska inte drabbas av konflikterna mellan vuxna, varken av konflikter mellan barnens egna föräldrar eller mellan lärare och föräldrar. Eleverna måste kunna lita på att vuxna som är viktiga för dem handlar konstruktivt för deras bästa. Det är viktigt att komma ihåg att vuxna fungerar som exempel för hur man visar respekt, hur man löser problem och hur man pratar om andra människor i offentligheten.


Saija Ohtonen-Jones
Verksamhetsledare
Suomen Vanhempainliitto ry

Jouni Koponen
Rektor
Kantvikin koulu, Kirkkonummi

Nora Grotenfelt
Ordförande
Förbundet Hem och Skola i Finland

I texten hänvisas bland annat till dessa nyhetsartiklar:
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000009223225.html
https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/art-2000009230529.html
https://www.is.fi/perhe/art-2000009241280.html