20.5 Föräldrabarometern 2021 publicerad

| Publicerad 20 maj, 2021

Hör du till de 26.357 föräldrar med barn i grundskolan som besvarat frågorna i Föräldrabarometern om hur coronapandemin påverkat det innevarande skolåret? Nu presenteras de mest centrala resultaten av undersökningen.

Frågorna handlade om hur arrangemangen kring skolgången förlöpt och hur samarbetet med hemmen fungerat under läsåret. Undersökningen är ett samarbete mellan Suomen Vanhempainliitto och Förbundet Hem och Skola.

I svaren så framträder att speciellt vissa föräldrar upplevt att året varit tufft. En sådan grupp är t.ex. de föräldrar vars barn började i ett nytt skolstadium senaste höst.

“Särskilt utmanande har coronatiden varit för första- och sjundeklassister och deras föräldrar, som inte kunnat bekanta sig med den nya skolan, lärarna och de övriga föräldrarna. Också niondeklassisternas föräldrar lyfte fram en oro över övergången till andra stadiet.”

Ur konklusionen av Föräldrabarometern 2021

Mera information från Hem och Skolas sida ger Katarina Perander-Norrgård: katarina.perander@hemochskola.fi, tfn 040-736 27 67

Till Föräldrabarometern 2021