13.3 Vädjan till alla föräldrar gällande Corona-viruset

| Publicerad 13 mars, 2020

Skolor och daghem jobbar just nu på högtryck med att forma verksamheten på bästa sätt för våra barn och unga. De får hela tiden den nyaste informationen från myndigheterna om läget med pandemin och handlar i enlighet med den.

Det är viktigt att vi som föräldrar ger personalen arbetsro och följer med uppdateringar i Wilma/Helmi/andra medier och agerar enligt de anvisningar som ges.

Undvik att i onödan vara i kontakt med skolan/daghemmet.