12.4 Hem och Skola valt till Årets förbund

| Publicerad 13 april, 2022

Förbundet Hem och Skola har under pandemitiden satsat extra mycket på att både föräldrar och elever ska må bra. Nu har Förbundsarenan utsett Hem och Skola till Årets förbund.

Under pandemiåret 2021 jobbade Förbundet Hem och Skola fram nya sätt att arbeta och kommunicera. Ett exempel är kampanjen ”Du är guld värd” där vuxna tack vare olika goda gärningar i skolor och på daghem bidragit till en positivare atmosfär.

– Vi ville lyfta fram personer som tack vare sitt engagemang stärker barns och ungas välbefinnande. Vi bad därför våra medlemsföreningar att nominera någon person som gjort något extra för eleverna, dagisbarnen eller föräldrarna, säger Micaela Romantschuk, verksamhetsledare på Förbundet Hem och Skola i Finland.

Av de nästan fyrtio nomineringarna valde förbundet ut tio personer som sedan fick utmärkelsen ”Du är guld värd”. Utmärkelsen är en del av Förbundet Hem och Skolas kampanj ”Fokus Må bra”, som fortsätter fram till år 2023.

– Vi vill det här året fortsätta stödja våra medlemsföreningar med konkreta tips och idéer för hur de kan stärka elevers välbefinnande. Vi vill också uppmuntra föreningarna att samarbeta och dela med sig av sina erfarenheter och satsningar. Sedan behöver vi också påminna föreningarna om att deras allra viktigaste uppgift är att stärka elevernas välbefinnande, säger Micaela Romantschuk.

Hem och Skolas förbundsordförande Anders Adlercreutz betonar betydelsen av att skapa god gemenskap i föreningarna:

– Det är viktigt för vilken förening som helst att inte fall in i gamla gängor, stereotypier. Hem och Skola arbetar för skolgemenskapen, men det har aldrig bara handlat om att baka mockarutor. Ibland kan det vara viktigt att vara lite självisk – det är helt okej för en föräldraförening att också bara fundera på vad som är roligt för föräldrarna. För föräldragemenskapen har en stor betydelse, det vet vi, säger han.

Förbundet Hem och Skola har kontinuerligt lyft fram skolfrågor ur både elev- och föräldrasynvinkel. Genom Föräldrabarometern 2021 frågade Hem och Skola, i samarbete med Suomen Vanhempainliitto, grundskoleföräldrar hur de upplevt att coronapandemin har påverkat undervisningen och samarbetet mellan hemmet och skolan. Utifrån svaren har förbundet sedan tagit upp frågor som är aktuella och relevanta för föräldrar och elever.

– För att vi skall vara relevanta måste vi beröra våra medlemmars vardag. Man måste få ut något av sitt medlemskap, det måste ge mervärde. Under pandemin har vi på många olika sätt försökt lyfta upp relevanta teman och stödja våra medlemsföreningar och familjer i en ny situation. Det har i sig betytt en förnyelse, säger Anders Adlercreutz.

Gemenskap behövs
Vandringspriset Årets förbund delas ut till en av Förbundsarenans sextiofyra medlemsorganisationer för att lyfta fram den viktiga verksamheten som civilsamhället står för. 

– Medborgarorganisationerna och civilsamhället är viktiga för att människor ska kunna engagera sig i viktiga frågor tillsammans med andra. Gemenskap är extra viktigt i dessa tider för att skapa förtroende och tillit i samhället. Förbundet Hem och Skolas stöd till lokalföreningarna är viktigt, eftersom det i lokalföreningarna finns möjlighet att förbättra skolvardagen och samarbetet mellan hemmet och skolan, säger Förbundsarenans ordförande Viveca Hagmark.