19.11 Nyanlända familjer i skolan

| Publicerad 19 nov, 2021

Hem och Skola har medverkat till att skriva i Bildningsalliansens handbok:

Föräldrar i fokus – handbok och lektionsplanering.

Det är viktigt att föräldrar som flyttat till Finland kan få stöd av andra föräldrar. Hemlandets skolsystem kan vara mycket annorlunda än det finländska. Därför behövs information och insikter, dels om hur skolan fungerar och dels om hur föräldrar kan vara delaktiga i sina barn skolgång. Alla föräldrar ska få uppleva att de känner till skolan och föräldraföreningsverksamheten och att de och deras familjer är välkomna med. 

Det kan finnas en förväntan på att föräldrar möter upp till frivilliga aktiviteter, som till exempel föräldramöten och öppet hus dagar. Det kan ibland vara svårt att förstå förväntan på att möta upp ifall man inte känner sig involverad eller vet vad det handlar om. Det är viktigt att lyfta fram att även om föräldern inte ännu kan skolspråket är förälderns stöd och engagemang viktigt och kan spela en avgörande roll för hur barnen trivs och klarar sig.

Föräldrar kan stödja varandra genom att involvera alla föräldrar. Du kan gärna bjuda med en nyinflyttad förälder till skolans föräldramöte eller på annat sätt visa intresse.  Föräldraföreningar kan använda sig av materialet i Bildningsalliansens handbok, i sin helhet eller enbart valda delar, om man vill ordna diskussionstillfällen om till exempel samarbetet mellan hem och skola.

Handboken finns i vår materialkatalog:

Föräldrar i fokus – handbok och lektionsplanering