Årsmöte 28.4.2023

| Publicerad 27 febr, 2023

Fredagen den 28 april 2023 kl. 18.30 är det Förbundet Hem och Skolas årsmöte på G18, Georgsgatan 18 i Helsingfors. Det är också möjligt att delta digitalt. Vi skickar en länk på mötesdagen.

Anmäl dig till årsmötet här!


Nominera nya medlemmar till förbundsstyrelsen!
Nu är det dags att nominera nya medlemmar till Hem och Skolas förbundsstyrelse. Tre av nuvarande styrelsens medlemmar avgår. Mandatperioden inleds direkt efter årsmötets slut. Har du frågor om nomineringen? Kontakta gärna vår verksamhetsledare Micaela Romantschuk: micaela@hemochskola.fi, 050 336 20 16

Nomineringsblankett


Motioner till årsmötet
Finns det någon aktuell fråga som Förbundet Hem och Skola borde lyfta fram och engagera sig i? Det går bra att lämna in förslag till motioner som behandlas på årsmötet i april. Alla föreningar kan lämna in motioner via det här formuläret:

MotionsblankettÖvriga blanketter och övrigt material

Föredragningslista
Fullmaktsblankett
Röstlängd
Årsberättelse 2022