15.5 Förbundets årsmöte hålls 15.6

| Publicerad 15 maj, 2020

Kallelse till Förbundet Hem och Skolas årsmöte måndagen den 15 juni kl.18.

Förbundet Hem och Skolas årsmöte var ursprungligen inprickat i april. På grund av coronaepidemin så sköts årsmötet framåt. Nu har riksdagen fattat beslut om att det undantagsvis kommer att vara möjligt att delta i t.ex. föreningars årsmöten på distans trots att det inte finns inskrivet i föreningens stadgar.

Måndagen den 15 juni kl.18.00 inbjuder vi föreningarna till förbundets årsmöte. Det finns möjlighet att delta digitalt eller att delta på plats. Utrymmet för det fysiska mötet är G18, Georgsgatan 18 i Helsingfors. Med tanke på arrangemangen ber vi att SAMTLIGA SOM ÖNSKAR DELTA i mötet anmäler sig på förhand senast 13.6 och ange om de önskar delta digitalt eller på plats:

https://blanketter.hemochskola.fi/arsmote/

Då du representerar en förening under årsmötet så skall du också skicka in en fullmaktsblankett före själva mötet, senast 13.6, per e-post hemochskola@hemochskola.fi. Vi ser gärna att alla sänder in sin fullmakt i god tid så att vi kan förbereda mötet då det finns möjlighet att närvara vid mötet antingen digitalt eller på plats.

På vår webbplats hittar du länkar till alla dokument som behövs inför eller kommer att behandlas under mötet. Det finns möjlighet att nominera styrelsemedlemmar till förbundet och sända in motioner senast 1.6. https://www.hemochskola.fi/om-oss/arsmote/

Välkommen på förbundets årsmöte!

Micaela Romantschuk
Verksamhetsledare
Förbundet Hem och Skola