Nora Grotenfelt: Visa att du är intresserad av de ungas tankar

| Publicerad 7 nov, 2022

Tankesmedjan Magmas ungdomsbarometer 2022 visar att endast 30 procent av de svenskspråkiga 15-19-åringarna upplever att livet har mål och mening. Andelen som känner sig värdefulla är motsvarande. År 2018 var motsvarande andel omkring 60 procent.

De dalande siffrorna kan inte endast förklaras med coronapandemin eller krigshotet i Europa, enligt Magmas ungdomsbarometer.

I en intervju i HBL 2.11.2022 säger Kristian Wahlbeck, forskningsprofessor på THL och ledande sakkunnig på föreningen Mieli Psykisk hälsa Finland, att avsaknad av mål och mening leder till vilsenhet och utgör en riskfaktor för negativ utveckling. Han ser att unga behöver mera stöd i att hitta mål och mening i sina liv och att i reflektera över det livets betydelse.

Nora Grotenfelt. Foto: Marica Rosengård

Hem och Skolas förbundsordförande Nora Grotenfelt poängterar betydelsen av att se och ge de unga tid:
– Vi måste höra de unga, ställa dem öppna frågor och lyssna, ställa följdfrågor, be om deras åsikt i olika ärenden, umgås och diskutera med dem om olika vägar och möjligheter i livet. Vi behöver själva vara öppna för att den unga kanske har helt andra prioriteringar än vi själva, säger hon.

Nora Grotenfelt efterlyser ett samhälle som skulle vara mera tillåtande till misstag och misslyckande.
– Det vore fint om samhället vore mer öppet och välkomnande när det gäller försök och misstag. De unga behöver få ett godkännande också när de misslyckas. Misstag hör livet till är oftast oundvikliga i lärandeprocesser.

Hur ser du på föräldrarnas kapacitet att hantera de ungas oro och psykiska hälsa?
– Mycket av grunderna lägger man i tidig barndom. Vi föräldrar har stora möjligheter att stödja vårt barns självkänsla, självförtroende och självrespekt. Det yttersta ansvaret för hur kommunikationen ser ut ligger hos den vuxna. Visa att du verkligen är intresserad av den ungas tankar, känslor och uppfattning om sin omvärld, säger Nora Grotenfelt.

Hon ser att en stor orsak till att unga idag mår dåligt hänför sig till den ökade användningen av sociala medier.
– Via sociala medier blir de unga utsatta för press. När en ung person skapar sin identitet sker det i hög grad genom att spegla sig gentemot andra. Sociala medier ger en falsk och oändligt förskönande bild. Det är så gott som omöjligt för den unga att leva upp till alla ideal som presenteras där.


Charlotta Svenskberg
kommunikatör vid förbundet Hem och Skola